Jump to content

pitanja s kartica - upravno i radno


Floki

Preporučene objave

brckovic je napisao:

 

Uspio sam na seminaru za odvjetničke vježbenike koji se održao u studenom 2009. godine uhvatiti par pitanja iz upravnog prava:

 

1. Donošenje provedbenih propisa prema ZSDU

2. Bitne karakteristike upravnog akta

3. Načela upravnog postupka

4. Pravila dostave

5. Što su tijela državne uprave

6. Razlika ureda državne uprave u županijama i županijskih ureda

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne kužim, bila sam uvjerena da sam ovo već objavila, ali evo opet:

 

Ispit 27.11.2009. - jutarnja šihta (8-13 h); 3 kandidata

 

RADNO PRAVO

 

1.probni rad, obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad, pripravnici i volonteri

2.odmor, dopust, noćni rad

3.naknada štete (odgovornost radnika)

4.kolektivni ugovori

5.povreda službene dužnosti (lake i teške povrede)

6.zakonska i ugovorna zabrana utakmice

7.otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora

8.pretpostavke dopuštenosti štrajka, ovlaštenici sporova (ovo nisam ziher jesam li dobro čula)

9.plaća (p.p. Kada radnik ima pravo na povećanu plaću)

10.dužnost poštivanja propisa u uređivanju radnih odnosa (specijalni i generalni propisi o obveznim odnosima)

11.radno vrijeme prema ZOR-u (p.p. Preraspodjela)

12.sudska zaštita prava iz radnog odnosa

13.razlika između državnih službenika i namještenika

14.načela ponašanja državne službe

15.postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

 

UPRAVA (napomena: ispitivačica iz uprave je malo "čudno" postavljala pitanja, tako da nije bilo u potpunosti jasno s koje kartice što čita, ne znam jesu li kandidati vukli po 3 pitanja (pa su ovo dodatno bila potpitanja) ili su vukli po 5; u nastavku ono što sam uspjela pohvatati)

1.načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa

2.upravni spor – koje odluke donosi sud u upravnom sporu

3.šutnja administracije

4.izvlaštenje (kakav je to postupak?)

5.stranke i zastupanje stranaka

6.kako se pokreće upravni postupak (kada se smatra pokrenutim)

7.skraćeni i ispitni postupak

8.kada će se u upravnom sporu odbaciti tužba?

9.Što je zahtjev za zaštitu zakonitosti?

10.Načelo zakonitosti

11.što je to posebni ispitni postupak

12.naknadni upravni spor

13.zaštita ustavom zajamčenih prava u upravnom postupku? Kakav je to postupak (kvaziupravni spor)

14.postupak izvlaštenja? Pravna zaštita?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

27.11.2009. usmeni

 

UPRAVNO (5 pitanja)

upravni akt

odluke 2stupanjskog tijela o žalbi

predmet upravnog postupka

dokazivanje

reformatio in peius

načela zup-a

djelomično, privremeno i dopunsko rješenje

obnova postupka,nejčešći razlozi i rokovi

šutnja uprave

rješenje o obnovi postupka,nadležnost

naknadni upravni spor

odbacivanje tužbe,razlozi

osobiti slučajevi poništavanja i ukidanja upravnog akta,izvanredni pravni lijek

odluke u upravnom sporu

 

RADNO(5 PITANJA)

Načela radnog prava

pravni izvori koji uređuju radne odnose

zabrana diskriminacije

kolektivni ugovori

pojam ugovora o radu

dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom

zaštita prava iz kolektivnog ugovora

radno vrijeme

plaća i određivanje plaće

štrajk

zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

zakonska i ugovorna zabrana utakmice

kazne za povrede službene dužnosti

naknada štete koju poslodavcu uzrokuje radnik

posljedice sudjelovanja u štrajku

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sve najbolje stvari su besplatne...

Ljudi evo pitanja koja marljivo skupih i složih iz radnog:

 

 

1. Pravni izvori koji uređuju radne odnose

2. Zabrana diskriminacije

3. Načela radnog prava

4. Dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom (specijalni i generalni propisi o obveznim odnosima)

5. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

6. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

7. Naknada štete i odgovornost poslodavca za štetu koju uzrokovanu radniku

8. Naknada štete i odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu

9. Radno vrijeme

10. Odmori, dopusti i noćni rad

11. Pojam ugovora o radu

12. Probni rad, obveza obrazovanja i osposobljavanja za rad, pripravnici i volonteri

13. Plaća i određivanje plaće

14. plaća (p.p. Kada radnik ima pravo na povećanu plaću)

15. Plaća, naknada plaće (određivanje, jednakost)

16. Otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora

17. Zakonska i ugovorna zabrana utakmice

18. Prestanak ugovora o radu

19. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

20. Radna knjižica

21. Štrajk

22. Posljedice sudjelovanja u štrajku

23. pretpostavke dopuštenosti štrajka, ovlaštenici sporova

24. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

25. Kolektivni ugovori

26. Zaštita prava iz kolektivnog ugovora

27. Postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

28. Načela ponašanja državne službe

29. Razlika između državnih službenika i namještenika

30. Kazne za povrede službene dužnosti (lake i teške)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispit 30.11.2009. u 14h, odgovarale 2 kolegice.

 

Radno

 

1. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

2. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom

3. Podjela Ugovora o radu

4. Radni vrijeme

5. Plaće

6. Odmori, dopusti, noćni rad

7. Naknada štete i odgovornost za štetu poslodavcu

8. zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

9. Kolektivni ugovori

10.Državni službenici i namještenici

 

Uprava

 

1. Dostava pismena

2. Načelo saslušanja stranaka

3. Zapisnik

4. Povrat u prijašnje stanje

5. Proglašenje rješenja ništavim

6. Djelomično, privremeno i dopunsko rješenje

7. Pokretanje postupka po ZUP-u

8. Upravni spor

9. Stranke u upravnom sporu

10.Obnova postupka

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1.12. 14.00

 

Radno

 

1. podjela ugovora o radu obzirom na vrijeme za koje se sklapaju i obzirom na dužinu radnog vremena

2. radno vrijeme - puno, nepuno, skraćeno, prekovremeni rad, raspored ranog vremena, preraspodjela radnog vremena

3. sindikati i udruge poslodavaca

4. posljedice sudjelovanja u štrajku

5. povrede službene dužnosti

 

Upravno

 

1. stvarna i mjesna nadležnost te zabrana prerogacije

2, osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja

3. obvezatnost presude

4. zaštita ustavom zajamčenih prava u upr. sporu

5. tužba za zaštitu od nezakonite radnje

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

01.12.2009.-POPODNE

PRVI KANDIDAT

RADNO

1. Načela radnog prava?

2. Odgovornost poslodavca za naknadu štete?

3. Otpremnina?

4. Prenošenje ugovora na novog poslodavca?

5. Sudjelovanje radnika u odlučivanju/radnička vijeća?

- temeljna ovlaštenja

- savjetovanje

- suodlučivanje

- osnivanje

 

ZUP

1. Temeljna načela ZUP-a?

2. Izvršnost rješenja?

- Kada nastupa?

3. Službena osoba ovlaštena za vođenje postupkai za rješavanje?

4. Posebni ispitni postupak?

5. Odluke drugostupanjskog tijela po žalbi?

 

DRUGI KANDIDAT

RADNO

1. Podjela ugovora o radu?

2. Skraćeno radno vrijeme, prekovremeni rad, raspored radnog vremena

3. Sindikati i udruge poslodavca?

4. Posljedice sudjelovanja u štrajku?

5. Povreda službene dužnosti?

 

ZUP

1. Stvarna i mjesna nadležnost i zbrana prorogacije?

2. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja?

3. Obvezatnost presude?

4. Zaštita Ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnom sporu?

5. Tužba protiv protupravne radnje službene osobe?

 

 

SRETNO SVIMA!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1. 12. 2009. , 8:00

 

RADNO

 

1. otpremnina

2. redoviti otkaz ugovora o radu

3. načela radnog prava

4. primjena za radnika najpovoljnijeg prava

5. kolektivni ugovori - stranke, oblik, trajanje

 

 

UPRAVNO

 

1. stranke u upravnom sporu

2. radnje 1° tijela po žalbi

3. spor pune jurisdikcije - pretpostavke, usmena rasprava

4. tužba zbog nezakonite radnje

5. odluke u upravnom sporu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ljudi, hvala svima na dosad objavljenim pitanjima!!! Ova akcija se nastavlja i dalje, pa molim sve ljude dobre volje da ovdje natipkaju ostala pitanja koja su kao slušači zapisali ili kao kadidati izvukli, kako bi nam muka oko ovog ispita bila barem malo olakšana...HVALA!!! :namiguje:

 

 

Može li netko staviti pitanja od 2.12. (jutarnja grupa kandidata i popodnevna)i nadalje te od drugih (ranijih) datuma koja još nisu stavljena?

 

Također molim odvjetničke vježbenike koji pohađaju seminar u komori da objave pitanja koja im ispitivači daju.... (navodno su obećali dati pitanja iz GRAĐANSKOG/TRGOVAČKOG i sva pitanja iz KPP-a).

 

Hvala!

:namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zahvaljujući jednoj dobroj kolegici, objavljujemo današnja pitanja.

 

Datum ispita: 03.12.2009., 08:00

 

 

RADNO

 

1. načela radnog prava

2. zaštita majčinstva

3. plaća

4. posljedice sudjelovanja u štrajku

5. gospodarsko – socijalno vijeće i agencija za zapošljavanje

6. pravni izvori koji uređuju radne odnose

7. redoviti otkaz

8. izvanredni otkaz

9. radna knjižica

10. načela ponašanja državnih službenika

 

UPRAVNO

 

1. službena osoba ovlaštena za vođenje i rješavanje postupka

2. prethodno pitanje

3. poništavanje, ukidanje i mijenjanje rješenja

4. naknadni upravni spor za nepostupanje po presudi

5. supstituiranje upravnog akta sudskim rješenjem

6. stavrna nadležnost za postupanje u upravnom sporu

7. razlog za žalbu

8. obustava postupka

9. zahtjev za zaštitu zakonitosti

10. poslovi ministarstva

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

RADNO

 

1. Ugovor o radu – trenutak sklapanja, perfekcija, ugovorne strane, razgraničenje? (nadovezano na državne službenike – kad se zasniva radni odnos, pa posljedice sklapanja u usmenom obliku – presumpcija, tko je poslodavac, tko je radnik, razlike između ugovor o radu – ugovor o djelu...)

2. Zaštita prava iz kolektivnog ugovora i rješavanje kolektivnih sporova? (stranke kol. Ugovora, vrste sporova, štrajk, posljedice dopuštenog i nedopuštenog štrajka...)

3. Radna knjižica?

4. Rad stranaca? (tko je stranac, radna i poslovna dozvola...)

 

UPRAVNO

 

1. Predmet ZUP-a? (predmet upravnog postupka – upravna stvar...)

2. Načelo materijalne istine?

3. Prethodno pitanje?

4. Obustava postupka prema ZUS-u?

5. Ponavljanje postupka?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Grupa 04.12. u 08:00

 

uprava

 

1.kandidat

 

Kartica broj 13:

stranke i zastupanje u postupku

 

kartica 22:

skraćeni postupak

 

48:

Odluke u upravnom postupku

 

50:

postupanje tijela čiji je akt ...... (nisam dobro čula pitanje)

 

54:

tužba zbog nezakonite radnje

 

RADNO

 

68: pravni izvori

86: otpremnina

95: "lockout"

106: odgovornost za štetu

107: ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

 

Kandidat 2

 

Uprava

 

19: izmjena i odustanak od zahtjeva u upravnom postupku

25: dokazivanje

41: upravni spor; pretpostavke, pokretanje

46: obustava postupka

47: potpuna jurisdikcija

 

Radno

 

70: podjele ug. o radu

74: odmori, dopusti, noćni rad

77: plaće i jednakost muškaraca i žena

92: zaštita prava iz kolektiv. ug. i rješavanje sporova

104: kazne za povrede službene dužnosti

 

Kandidat 3

 

Uprava

 

8: konačnost i pravomoćnost

23: poseban ispitni postupak

39: proglašenje rješenja ništavim

45: tužba u upravnom sporu

49: obveznost presude

 

Radno

 

65: zabrana diskriminacije i spolnog uznemiravanja u radnim odnosima

75: zaštita majčinstva

82: redoviti otkaz ug. o radu

88: prenošenje ug. na novog poslodavca

94: posljedice sudjelovanja u štrajku (ako je dopušten i nedopušten)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1.zabrana diskriminacije, uznemiravanje i spolno uznemiravanje

2.dužnost poštivanja propisa u vezi s adnim odnosom i primjena općih propisa obveznog prava

3.obveza primjene blažeg prava za radnika

4.radna knjižica

5.osnovna načela postupanja državnih službenika- tu treba i dužnosti nabrojati

6.dostava pismena

7.sudsko i administrativno izvršenje

8.odluke u upravnom sporu

9. "naknadni upravni spor" vezan za nepostupanje po presudi

10. mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi s upravnim sporom

 

 

sretno ljudi *

ja prošlaaa :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

UPRAVNO PRAVO 09.12. 2009.grupa u 14,00 sati

1. Izvršnost rješenja

2. Izuzeće

3. Obnova postupka

4. Dostavljanje pismena

5. Povrat u prijašnje stanje

6. Pravo nadzora – izv. pr. Lijek

7. Dokazivanje

8. Skraćeni postupak

9. Supstituiranje rješenja upr. tijela odlukom suda

10. Djelomično, privremeno i dopunsko rješenje

11. Osobiti slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja

12. Proglašenje rješenja ništavim

13. Razlozi za žalbu

14. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita

 

RADNO PRAVO 09.12. 2009

1. Probni rad i obvezno obrazovanje za osposobljavanje za rad

2. Primjena za radnika najpovoljnijeg prava

3. Zabrana diskriminacije

4. Plaća i jednakost muškarca i žene u isplati plaće

5. Tko ima pravo na povećanu plaću, kada se isplaćuje naknada plaće

6. Zaštita radnika koji su trajno ili privremeno nesposobni za rad

7. Ugovor o radu

8. Zakonska i ugovorna zabrana utakmice

9. Naknada štete i odgovornost poslodavca za štetu koju uzrokuje radniku

10. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

7.12.2009. popodnevna grupa

 

UPRAVNO

 

1. načelo zakonitosti

2. rokovi

3. razlozi proglašenja rješenja ništavim

4. supstituiranje upravnog akta sudskim rješenjem

5. tužba radi zaštite od nezakonite radnje

6. postupak izvlaštenja i sudska zaštita

7. postupak po tužbi u upravnom sporu

8. obustava postupka u upravnom sporu

9. obveznost presude u upravnom sporu

10. izvlaštenje i sudska zaštita

11. predmet ZUP-a

12. izvršnost rješenja

13. izuzeće sl. Osobe

14. spajanje postupka

15. zaštita ustavom zaštičenih prava

 

RADNO

 

1. načela radnog prava

2. primjena prava koje je za radnika najpovoljnije

3. ugovor o radu

4. odmori, dopusti, nočni rad

5. sudski raskid ugovora o radu

6. zasnivanje radnog odnosa

7. privremena i trajna nesposobnost radnika

8. redoviti otkaz ugovora o radu

9. štrajk

10. državni službenici i namještenici

11. plaća

12. odnos radnika i zaposlenika-djelatnost koja je dio poslovanja poslodavca

13. zaštita prava iz kolektivnih ugovora i zaštita prava pri kolektivnim sporovima

14. isključenje s rada

15. odgovornost za organiziranje i provedbu zaštite na radu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

10.12.

uprava:6

4. načelo zakonitosti

9. izvršnost rješenja

17. pokretanje postupka

41. upravni spor, procesne pretp. za pokretanje

42. stranke u upravnom postupku

53.zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupr. sporu

8. konačnost i pravomoćnost

35. obnova postupka

44. odbacivanje tužbe

45. šutnja uprave

47. spor pune jurisdikcije

50. postupanje tijela čiji je akt poništen

1. upravni akt

19. izmjena i odustanak od zahtjeva

34.obnova postupka( kad se prethodno pitanje javlja kao razlog za obnovu)

51. naknadni upravni spor

55. zzz

59. tijela drž. uprave i poslovi drž. uprave

 

RADNO: 4

68. pravni izvori koji uređuju radne odnose

88. prenošenje ugovora na novog poslodavca

89.sudjelovanje radnika u odlukama radničkog vijeća

91. kolektivni ugovori

73. radno vrijeme

87. sudska zaštita prava iz radnog odnosa( pravo direktno na sud- kod novčanih zahtjeva)

106. odgovornost za organizaciju i provedbu zaštite na radu

108. rad stranaca u RH

80. naknada štete i odgovornost poslodavca za štete na radu

94. posljedice sudjelovanja u štrajku

97. gosp.- soc. vijeće

103. povrede službene dužnosti

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

14.12. Popodnevna grupa

 

Uprava:

 

Kartica 06: Načelo materijalne istine

Kartica 07: Načeo saslušanja stranke

Kartica 08: Konačnost upravnog akta

Kartica 13: Stranke i zastupanje stranaka

Kartica 14: Dostava pismena

Kartica 16: Povrat u prijašnje stanje

Kartica 20: Zapisnik

Kartica 21: Nagodba

Kartica 25: Dokazivanje

Kartica 26: Uvjerenja i zaključci

Kartica 28: Vrste rješenja

Kartica 32: Odluke 2. stupnja o žalbi

Kartica 35: Obnova postupka

Kartica 36: Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

Kartica 40: Sudsko i administrativno izvršenje

Kartica 44: Šutnja administracije

Kartica 47: Spor pune jurisdikcije

Kartica 55: Zahtjev za zaštitu zakonitosti

Kartica 57: Izvlaštenje

Kartica 59: Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

 

 

Radno:

 

Kartica 064: Načela radnog prava

Kartica 066: Primjena najpovoljnijeg prava

Kartica 067: Dužnost poštivanja propisa u radnom odnosu

Kartica 068: Pravni izvori koji urešuju radne odnose (ustav, zakon, kolektivni, pravilnik, ugovor, zoo)

Kartica 070: Podjela ugovora o radu

Kartica 073: Radno vrijeme

Kartica 075: Zaštita majčinstva

Kartica 076: Otkaz trajno nesposobnoj osobi

Kartica 085: Sudski raskid ugovora o radu

Kartica 087: Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Kartica 088: Prenošenje ugovora na novog poslodavca

Kartica 094: Sudjelovanje u štrajku

Kartica 095: Isključenje s rada

Kartica 097: GSV

Kartica 099: Osnovna načela ponašanja državnih službenika

Kartica 104: Kazna za povrede službene dužnosti

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

15. 12. 09.

 

Upravno

21. nagodba

31. ovlasti prvostupanjskog tijela o žalbi

48. odluke u upravnom sporu

53. zaštita Ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnom sporu

56. ponavljanje sudskog postupka

62. poslovi ministarstva

 

Radno

65. zabrana diskriminacije, uznemiravanje i spolno uznemiravanje u radnim odnosima

85. sudski raskid ugovora o radu

89. sudjelovanje radnika u odlučivanju, suodlučivanje

96. radna knjižica

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

14.12 ujutro

upravno 6 i radno 4 pitanja

 

- predmet ZUP

- stvarna i mjesna nadležnost i zabrana prorogacije

- zapisnik

- reformatio in peius

- stranke u upravnom sporu

- poslovi Ministarstva

- izuzeće

- nagodba

- uvjerenje i zaključak

- sudsko izvršenje

- obvezatnost presude

- tužbe radi zaštite od nezakonite radnje

 

RADNO

 

- odmori, dopusti i nočni rad

- zaaštita majčinstva

- izvanredni otkaz ugovora o radu

- rad stranaca u RH

- naknada štete, odgovornost poslodavca za štetu radnika

- otpremnina

- sudjelovanje radnika u odlučivanju, radnička vijeća

- odgovornost za organiziranje i povredu zaštite na radu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 tjedna kasnije...

pitanja s kartica Upravno pravo

 

1. upravni akt

4. načelo zakonitosti

6: Načelo materijalne istine

7: Načeo saslušanja stranke

8: Konačnost i pravomoćnost upravnog akta

9. izvršnost rješenja

13: stranke i zastupanje u postupku

14: Dostava pismena

16: Povrat u prijašnje stanje

17. pokretanje postupka

19: izmjena i odustanak od zahtjeva u upravnom postupku

20: Zapisnik

21: nagodba

22: skraćeni postupak

23: poseban ispitni postupak

25: dokazivanje

26: Uvjerenja i zaključci

28: Vrste rješenja

31: ovlasti prvostupanjskog rješenja o žalbi

32: Odluke 2. stupnja o žalbi

34.obnova postupka (kad se prethodno pitanje javlja kao razlog za obnovu)

35. obnova postupka (najčešći razlozi i rokovi)

36: Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

39: proglašenje rješenja ništavim

40: Sudsko i administrativno izvršenje

41: upravni spor; procesne pretpostavke za pokretanje

42. stranke u upravnom postupku

44. odbacivanje tužbe (razlozi)

45. šutnja uprave (šutnja administracije)

45: tužba u upravnom sporu

46: obustava postupka

47. spor pune jurisdikcije (pretpostavke, usmena rasprava)

48: odluke u upravnom sporu (1 slučaj meritornog odlučivanja kod donošenja rješenja)

49: obveznost presude

50: postupanje tijela čiji je akt poništen

51. naknadni upravni spor

53. zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnom sporu

54: tužba za zaštitu od nezakonite radnje

55. zahtjev za zaštitu zakonitosti

56. ponavljanje sudskog postupka

57: Izvlaštenje

59. tijela drž. uprave i poslovi drž. Uprave

62. poslovi ministarstva

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pitanja s brojevima kartica Radno pravo

 

64: Načela radnog prava

65: zabrana diskriminacije, uznemiravanje i spolno uznemiravanje u radnim odnosima

66: Primjena najpovoljnijeg prava

67: Dužnost poštivanja propisa iz radnog odnosa

68: Pravni izvori koji uređuju radne odnose (ustav, zakon, kolektivni, pravilnik, ugovor, zoo)

70: podjela ug. o radu

73. radno vrijeme (puno, nepuno, skraćeno, prekovremeni rad, raspored ranog vremena, preraspodjela radnog vremena)

74: odmori, dopusti, noćni rad

75: zaštita majčinstva

76: Otkaz trajno nesposobnoj osobi

77: plaće i jednakost muškaraca i žena

80. naknada štete i odgovornost poslodavca za štete na radu

82: redoviti otkaz ug. o radu

85: sudski raskid ugovora o radu

86: otpremnina

87. sudska zaštita prava iz radnog odnosa (pravo direktno na sud- kod novčanih zahtjeva)

88: prenošenje ugovora na novog poslodavca

89.sudjelovanje radnika u odlukama radničkog vijeća, odlučivanje, temeljna ovlaštenja, savjetovanje, suodlučivanje, osnivanje

91. kolektivni ugovori (stranke, oblik, trajanje)

92: zaštita prava iz kolektiv. ug. i rješavanje sporova

94: posljedice sudjelovanja u štrajku (ako je dopušten i nedopušten)

95: "lockout" (isključenje s rada)

96. radna knjižica (što znači da je javna isprava)

97. gosp.- soc. Vijeće

99: Osnovna načela ponašanja državnih službenika

103. povrede službene dužnosti

104: kazne za povrede službene dužnosti

106. odgovornost za organizaciju i provedbu zaštite na radu

106: odgovornost za štetu

107: ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

108. rad stranaca u RH (tko je stranac, radna i poslovna dozvola...)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja sa roka 25.01.2010 u 8:00

 

prvi kandidat

RADNO

1. Ugovori o radu, vrste-kartica 70

-da li radnik može biti zaposlen kod više poslodavaca

2. Otpremnina-kartica 86

3. Sudska zaštita iz radnog odnosa-kartica 87

4. Državni službenici i namještenici-kartica 98

5. Prestanak državne službe-kartica 105

-kako prestaje

- prestanak po sili zakona

UPRAVA

1. Konačnost i pravomoćnost upravnog akta-kartica 8

2. Stranke i zastupanje stranaka-kartica 13

-privremeni zastupnik

- zajednički predstavnik

- tko može biti punomoćnik

3. Dostava pismena-kartica 14

4. Obustava postupka-ZUS-kartica 46

5. Tužba radi zaštite radi nezakonite radnje-kartica 54

-do kada se može podnijeti

-tko odlučuje u 2. stupnju

 

drugi kandidat

RADNO

1. Dužnost poštivanja propisa u svezi sa radnim odnosom-kartica 67

-pravni izvori radnog prava

-autnomni izvori

2. Prenošenje ugovora na novog poslodavca-kartica 88

3. Lock out-kartica 95

-rok

4. Radna knjižica-kartica 96

5. Rad stranaca,tko se smatra strancem, kvote, radna i poslovna dozvola-kartica 108

-tko odlučuje o izdavanju radne i poslovne dozvole

 

UPRAVA

1. Zapisnik-kartica 20

2. Nagodba-kartica 21

-kakva ne smije biti, na čiju štetu

- zaključak službene osobe

3. Poseban ispitni postupak-kartica 23

4. Upravni spor, procesne pretpostavke, opseg ispitivanja, razlozi vođenja, rokovi-kartica 41

-kakvo svojstvo mora imati akt

5. Obvezatnost presude-kartica 49

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

25.01.2010. u 14,00 sati

MARKOVIĆ BORIS

 

UPRAVNO

I. KANDIDAT

1. Prethodno pitanje

2. Rješenje

3. Rješavanje o obnovi postupka

4. Spor pune jurisdikcije

5. Ponavljanje sud. postupka

 

II. KANDIDAT

1. Razlozi za izuzeće

2. Stranke i zastupanje u uprav.postupku

3. Mijenjanje i poništavanje rješenja u svezi upravnog spora

4. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

5. Postupanje tijela kad je poništen upravni akt

 

RADNO

I. KANDIDAT

1. Primjena najpovoljnijeg prava za radnika

2. Zaštita majčinstva

3. Zakonska i ugovorna zabrana trž. utakmice

4. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

5. Zaštita prava iz kol.ugovora i rješavanje sporova

 

II. KANDIDAT

1. Zabrana diskriminacije, uznemiravanje i spolno

2. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

3. Probni rad, obrazovanje, osposobljavanje

4. Sudski raskid ugovora o radu

5. Kazna za povrede službene dužnosti

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

26. 01. 2010. popodne

 

Upravno

20. zapisnik

21. nagodba

24. prethodno pitanje

30. mogucnost iznosenja novih cinjenica kod zalbe

36. osobiti slucajevi ponistenja i mijenjanja rjesenja

42. stranke u upravnom sporu

 

16. povrat u prijasnje stanje

37. pravo nadzora

40 sudsko administrativno izvrsenje

48. odluke u upravnom sporu

56. ponavljanje sudskog postupka

57. izvlastenje

 

8. konacnost i pravomocnost

14. zalba-dopustenost

29. dostava

47. obveznost presude

49. spor pune jurisdikcije

59. tijela i poslovi drzavne uprave

 

Radno

72. probni rad, obveza obrazovanja i osposobljavanja, rad pripravnika, volonterski rad

75. zastita majcinstva

76. zastita radnika koji su trajno ili privremeno nesposobni za rad

105. prestanak drzavne sluzbe

 

78. zakonska i ugovorna zabrana utakmice

92. zastita prava iz kolekt. ugovora i rjesavanje kolekt. radnih sporova

99. osnovna nacela ponasanja drzavnih sluzbenika

107. postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

 

64. nacela radnog prava

91. kolektivni ugovori

88. prenosenje ugovora na novog poslodavca

103. povrede sluzbene duznosti (vrste)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

8.2.2010. 8 h

1. Načelo saslušanja stranke

2. Odluke 2° tijela po žalbi

3. Proglašenje rješenja ništavim

4. Naknadni upravni spor zbog nepostupanja po presudi

5. Tužba radi zaštite od nezakonite radnje

6. Poslovi ministarstava

7. Zaštita majčinstva

8. Sindikati i udruge poslodavaca

9. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanja kolektivnih radnih sporova

10. Osnovna načela ponašanja državnih službenika

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 tjedna kasnije...
  • 3 tjedna kasnije...
  • 3 tjedna kasnije...

6.4.2010. GLUŠIĆ

radno

kandidat 1.

 

6. propisi radnog prava

- koji su izvori

-primjena općih propisa

9. ug. o radu na nodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

-posebnosti ug.

33. prenošenje ugovora na novog poslodavca

-2 osnovna načina

-što je s radnom odnosima

-odgovornost starog poslodavca

-s kojim trenutkom se prenose i kada nastupaju pr. posljedice

35. SINDIKATI I UDRUGE POSLODAVACA

-koliki je min br. čl.

-mogu li javne valsti zabraniti djelovanje

-temeljni princip

-imaju li pr.osobnost, statut, imovinu

-prestanak djelovanja

41. LOCK-OUT

-kakvo je to sredstvo: ofenzivno ili defenzivno

-što je s doprinosima

-što ako sindikat smatra da je nezakonit

 

kandidat 2

2. ZABRANA DISKRIMINACIJE

-je li pobliže određena u zakonu i zašto više nije regulirana ZR (zato što je regulirana posebnim zakonima)

-izravana i neizravna

13. POSLOVNA SPOSOBNOST MALOLJETNIKA

20. PLAĆE

-uloga suda?

-obračun plaće

-prijeboj s poslodavcem

38. GSV

51. PRAVILNIK O RADU

-moraju li ga imati svi poslodavci

-nezakonit pravilnik- tko može tražiti poništaj

 

kandidat 3

7. POJAM UGOVORA O RADU

-razlika prema ugovoru o djelu

18. ZAŠTITA TRUDNICA

-je li zabrana otkaza aspolutna ili reativna

24. NAKNADA ŠTETE POSLODAVCA RADNIKU

-bitno reći da važe opći propisi

26. REDOVITI OTKAZ UG. O RADU

51. RAD STRANCA

-kada ipak ne mora imati dozvolu

 

 

uprava

 

kandidat 1

54. PRIMJENA ZUP

-primjenjuje li se na sklapanje upravnih ugovora

-što je upravni ug i je li javnog ili privatnog karaktera

85. ODRICANJE/ODUSTANAK OD ŽALBE

86. POSTUPAK I OVLASTI PRVOSTUPANJSKOG TIJELA POVODOM ŽALBE

- što ispituje

-što ako ima više stranaka

88. POSTUPAK PO ŽALBI- ŠUTNJA ADMINISTRACIJE

106. DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

-tko ih donosi

 

kandidat 2

52. UPRAVNI AKTI

-vrste

65. SLUŽBENA OSOBA I IZUZEĆA

-tko donosi zaključak o izuzeću

-apsolutni i relativni razlozi

69. SPAJANJE I RAZDVAJANJE UPRAVNIH STVARI

-koja vrsta odluke se donosi

81. RJEŠENJA

- kakva je to odluka (osnovna odluka o upr. stvari)

-rok za donošenje

-što sadrži obrazloženje

-može li se odrediti da žalba ne odgađa rj (ili da odgađa, nisam još učila upravu pa nisam sigurna)

96. POSTUPAK I VRSTE IZVRŠENJA

 

kandidat 3

93. PONIŠTENJE/UKIDANJE NEZAKONITOG RJ.

-tko je nadležan

-može li poništiti tijelo koje ga je donjelo

-što ako ga poništi prvostup. tijelo, a što ako ga ponišri drugosutp.

102. TROŠKOVI

-koja vrsta odluka

104. POSTUPAK IZVLAŠRENJA I SUDSKA ZAŠTITA

-održava li se sjednica ili se odlučuje na raspravi

-je li dopušena žalba

109. POSTUPAK PO TUŽBI U UPRAVNIM SPOROVIMA

-što sadrži tužba

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nova pitanja i novi brojevi kartica, s obzirom na novi ZUP i novi Zakon o radu. Molim kolege da dopune.

 

1.

2. Zabrana diskriminacije

3.

4.

5.

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom, primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu

8.

9. Ugovor o radu na nodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11.

12.

13. Poslovna sposobnost maloljetnika

14. Podjela ugovora o radu

15.

16. Raspored radnog vremena

17.

18. Zaštita trudnica

19.

20. Plaća

21.

22.

23.

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca prema radniku

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27.

28.

29.

30.

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34.

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36.

37.

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke, ovlaštenici, sporovi u kojima je dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku

41. Lockout

42. Radna knjižica

43.

44.

45.

46. Načela ponašanja državnih službenika

47.

48.

49.

50.

51. Rad stranaca u RH

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

52. Upravni akti

53.

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku

56. Načela ZUP-a

57.

58.

59.

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62.

63.

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66.

67.

68.

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70.

71. Neposredno rješavanje

72.

73.

74.

75.

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77.

78. Zaključak

79.

80.

81. Rješenje

82.

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84.

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87.

88. Postupak po žalbi – šutnja administracije

89. Predmnjeva usvajanja zahtjeva

90.

91.

92.

93. Poništenje/ukidanje nezakonitog rješenja

94.

95.

96. Postupak i vrste izvršenja

97.

98.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101.

102. Troškovi

103.

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita

105.

106. Donošenje provedbenih propisa

107.

108.

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120. ZZZ

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A u p.m.

 

Preokrenuli su i grupe...prije je uprava bila od 1-63, a radno od 64-108...neka pitanja se i dalje poklapaju, npr. zadnje pitanje iz radnog je i dalje Rad stranaca u RH...trebalo bi to još malo proučit...

 

U svakom slučaju, molim sve kolege da pozorno slušaju pa da probamo to popunit do kraja roka :misli:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

AH je napisao:

kaj nitko nije zapisivao pitanja ovaj tjedan??

ajmo kolege malo kolegijalnosti i angažmana... :palac:

 

i ja ponavljam zamolbu za kolegijalnost i angažman, budući su pitanja (djelomično) izmijenjena odnono dodana, prema novom ZUP-u i ZOR-u. :-)

 

Ajmo, kolege, dopunite donji popis s pitanjima od kolege Judge Roy Bean-a (sa brojevima kartica). :klanja:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Apdejt:

 

radno

 

15. Radno vrijeme

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

47. Povrede službene dužnosti - kazne

49. Odgovornost za organiziranje zaštite na radu

 

upravno

 

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

73. Prethodno pitanje

75. Dokazivanje i dokazi

77. Zapisnik

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

117. Supstitutiranje upravnog akta

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1.

2. Zabrana diskriminacije

3.

4.

5.

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom, primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu

8. obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu-pismena forma nije obvezna

9. Ugovor o radu na nodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11.

12.

13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenik poslova

14. Podjela ugovora o radu

15. Radno vrijeme

16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena i noćni rad(poslovi štetni za zdravlje radi puno radno vrijeme manje od 40h)

17.

18. Zaštita trudnica

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20. Plaća

21.

22.

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca prema radniku

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27.

28. otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora

29. sudski raskid ugovora o radu

30.

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36.

37.

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke, ovlaštenici, sporovi u kojima je dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku

41. Lockout

42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

44.

45.

46. Načela ponašanja državnih službenika

47. Povrede službene dužnosti –lakše i teže, kazne, službenički sud

48.

49. Odgovornost za organiziranje zaštite na radu

50.

51. Rad stranaca u RH

52. Upravni akti

53.

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku

56. Načela ZUP-a

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti)-što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti

59.

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62.

63.

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66.

67.

68.

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70.

71. Neposredno rješavanje

72. ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja

73. Prethodno pitanje

74.

75. Dokazivanje i dokazi

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77. Zapisnik

78. Zaključak

79.

80.

81. Rješenje

82.

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84.

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije

89. Predmnjeva usvajanja zahtjeva

90.

91.

92.

93. Poništenje/ukidanje nezakonitog rješenja

94.

95. izvršnost rješenja

96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi

97.

98. ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101.

102. Troškovi

103.

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno,

105.

106. Donošenje provedbenih propisa

107.

108.

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111.

112. obustava upravnog spora

113. spor pune jurisdikcije-kad sud odlučuje o pravu(spor o zakonitosti-onaj koji nije s. pune jurisdik.)čl.64

114.

115.

116.

117. Supstitutiranje upravnog akta

118.

119.

120. ZZZ

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

PITANJA OD 6.4.2010. (sa zakašnjenjem)

 

 

UPRAVNO

58. n.samostalnosti i sl.ocjene dokaza, n. mat. istine

69. spajanje i razdvajanje up.stvari

72. ispitni postupak

86. postupak i ovlasti 1.stupnjskog tijela u povodu žalbe

96. postupak i vrste izvršenje

112. obustava upravnog spora

RADNO

13.posl.sposobnost maloljetnika + zabrana maloljetnika

16. raspored radnog vremena / preraspodjeal/ nočni rad

29. sudski raskid ug. o radu

42. radna knjižica

 

 

UPRAVNO

65. službena osoba i izuzeče

88. postupak po žalbi zbog nedonošenja Rj.

95. izvršnost rješenja

98. ništetnost up. ugovora

104. postupak izvlaštenja i sudska zaštita

113. spor pune jurisdikcije

 

RADNO

8.obvezni sadržaj pisanog ug. o radu

28. otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

47. povreda službene dužnosti/ tijela/kazne

51 rad stranaca

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja s ispita petak - 16.4. u 13 h

 

RADNO i UPRAVA:

 

10- Ug o radu izdojeno mjesto rada

14- Podjela ug o radu

37- Zaštita prava iz kol. ugovora - kol. sporovi

42- Radna knjižica

50- Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

71. Neposredno rješavanje

72. Ispitni postupak

77. Zapisnik

107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata

109. Postupanje po tužbi - sadržaj rokovi

2. zabrana diskriminacije

33. prenošenje ugovora na novog poslodavca

41. Isključenje s rada

47. Povreda službene dužnosti

51. Rad stranaca

66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje

81. rješenje - oblik, sadržaj, rokovi

86. postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela u slučaju žalbe

106. Donošenje provedbenih propisa

 

Molim i ostale da objave pitanja

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo pitanja od 13.4.

 

Navest cu samo brojeve pitanja koja su vec na forumu, neka cu tocno nadopuniti, a nova pitanja stavljam:

 

2,13,23,47,58,77

 

18. Zastita trudnica, roditelja i posvojitelja

63. Zajednicka odluka u upravnoj stvari

79. Rokovi

118. Zastita ustavom zajamcenih prava u kvaziupravnim sporovima

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo pitanja do sada:

 

1.

2. Zabrana diskriminacije

3.

4.

5.

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom, primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu

8. obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu-pismena forma nije obvezna

9. Ugovor o radu na nodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11.

12.

13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenik poslova

14. Podjela ugovora o radu

15. Radno vrijeme

16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena i noćni rad(poslovi štetni za zdravlje radi puno radno vrijeme manje od 40h)

17.

18. Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20. Plaća

21.

22.

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca prema radniku

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27.

28. otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora

29. sudski raskid ugovora o radu

30.

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36.

37. Zaštita prava iz kol. ugovora - kol. sporovi

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke, ovlaštenici, sporovi u kojima je dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku

41. Lockout

42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

44.

45.

46. Načela ponašanja državnih službenika

47. Povrede službene dužnosti –lakše i teže, kazne, službenički sud

48.

49. Odgovornost za organiziranje zaštite na radu

50. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

51. Rad stranaca u RH

52. Upravni akti

53.

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku

56. Načela ZUP-a

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti)-što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti

59.

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62.

63. Zajednička odluka u upravnoj stvari

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66. Sudjelovanje stranaka u postupku - izjašnjavanje

67.

68.

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70.

71. Neposredno rješavanje

72. ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja

73. Prethodno pitanje

74.

75. Dokazivanje i dokazi

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77. Zapisnik

78. Zaključak

79. Rokovi

80.

81. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi

82.

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84.

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije

89. Predmnjeva usvajanja zahtjeva

90.

91.

92.

93. Poništenje/ukidanje nezakonitog rješenja

94.

95. izvršnost rješenja

96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi

97.

98. ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101.

102. Troškovi

103.

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno,

105.

106. Donošenje provedbenih propisa

107. Upravni spor- pretpostavke, vrste, pobijanje akata

108.

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima- sadržaj rokovi

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111.

112. obustava upravnog spora

113. spor pune jurisdikcije-kad sud odlučuje o pravu(spor o zakonitosti-onaj koji nije s. pune jurisdik.)čl.64

114.

115.

116.

117. Supstitutiranje upravnog akta

118. Zaštita ustavom zajamčenih prava u kvaziupravnim sporovima

119.

120. ZZZ

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prolaznica je napisao:

44.pravilnik oo radu

27. izvanredni otkaz

31.sudska zaštita prava iz radnog odnosa

 

kolegice, jesi li sigurna da je sudska zaštita prava iz radnog odnosa kartica br. 31.??

 

naime, na popisu u postu iznad tvog je to pitanje kartica br. 32??!!

 

inače, hvala na pitanjim!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

126 pitanja?!?! To netko rekao ili je to slučajno zabilježeno ovdje ovako? Hvala!

Nenya2010 je napisao:

1.

2. Zabrana diskriminacije

3.

4.

5.

6. Dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom, primjena općih propisa obveznog prava

7. Pojam ugovora o radu

8. obvezan sadržaj pisanog ugovora o radu-pismena forma nije obvezna

9. Ugovor o radu na nodređeno vrijeme za stalne sezonske poslove

10. Ugovor o radu na izdvojenom mjestu

11.

12.

13. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenik poslova

14. Podjela ugovora o radu

15. Radno vrijeme

16. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena i noćni rad(poslovi štetni za zdravlje radi puno radno vrijeme manje od 40h)

17.

18. Zaštita trudnica

19. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20. Plaća

21.

22.

23. Naknada štete - odgovornost radnika prema poslodavcu

24. Naknada štete – odgovornost poslodavca prema radniku

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27.

28. otkaz s ponudom izmjenjenog ugovora

29. sudski raskid ugovora o radu

30.

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

34. Sudjelovanje radnika u odlučivanju

35. Sindikati i udruge poslodavaca

36.

37.

38. Gospodarsko socijalno vijeće

39. Štrajk – pretpostavke, ovlaštenici, sporovi u kojima je dopušten

40. Posljedice sudjelovanja u štrajku

41. Lockout

42. Radna knjižica-javna isprava, sumnja u valjanost upisa staža-istinitost se može osporavati, briše se

43. Agencija za privremeno zapošljavanje

44.

45.

46. Načela ponašanja državnih službenika

47. Povrede službene dužnosti –lakše i teže, kazne, službenički sud

48.

49. Odgovornost za organiziranje zaštite na radu

50.

51. Rad stranaca u RH

52. Upravni akti

53.

54. Primjena ZUP-a

55. Stranke u upravnom postupku

56. Načela ZUP-a

57. Načelo zakonitosti, pristup podacima i zaštita podataka

58. Načelo samostalnosti i slobodne ocjene dokaza, načelo utvrđivanja materijalne istine(odstupa od načela akuzatornosti)-što se može ispitivati kod slobodne ocjene-svrhovitost,ovlasti

59.

60. Pravo stranke na pravni lijek

61. Načelo zaštite stečenih prava

62.

63.

64. Jedinstveno upravno mjesto

65. Službena osoba i izuzeće

66.

67.

68.

69. Spajanje i razdvajanje upravnih stvari

70.

71. Neposredno rješavanje

72. ispitni postupak-suprotno od postupka neposrednog rješavanja

73. Prethodno pitanje

74.

75. Dokazivanje i dokazi

76. Podnesci (rokovi, elektronička komunikacija)

77. Zapisnik

78. Zaključak

79.

80.

81. Rješenje

82.

83. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84.

85. Odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe

86. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

87. Postupanje drugostupanjskog tijela povodom žalbe

88. Postupak po žalbi , zbog nedonošenja rješenja– šutnja administracije

89. Predmnjeva usvajanja zahtjeva

90.

91.

92.

93. Poništenje/ukidanje nezakonitog rješenja

94.

95. izvršnost rješenja

96. Postupak i vrste izvršenja-sudsko, administrativno, kad je izvršno rj., tko provodi

97.

98. ništavost upravnog ugovora, izmjena upravnog ugovora-šta mu prethodi rj. o upr. ug.

99. Zaštita od postupanja javnopravnih tijela

100. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

101.

102. Troškovi

103.

104. Postupak izvlaštenja i sudska zaštita –korisnik, vlasništvo, potpuno i nepotpuno,

105.

106. Donošenje provedbenih propisa

107.

108.

109. Postupak po tužbi u upravnim sporovima

110. Upravni spor zbog nedonošenja rješenja

111.

112. obustava upravnog spora

113. spor pune jurisdikcije-kad sud odlučuje o pravu(spor o zakonitosti-onaj koji nije s. pune jurisdik.)čl.64

114.

115.

116.

117. Supstitutiranje upravnog akta

118.

119.

120. ZZZ

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

12.4 u medulićevoj, ne znam jel ko već stavija pitanja.

uglavnom, ne znam jel pametno da pišem brojeve, jel ne znam jesu li kako treba.

 

Radno

 

- zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

20 - Plaće

27 - Izvanredni otkaz ugovora o radu

41 - Isključenje s rada (lockout)

4_ - Rad stranaca u RH

 

 

14 - Podjela ugovora o radu

17 - Odmori i dopusti

37 - Rješavanje kolektivnih radnih sporova

42 - Radna knjižica

50 - Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

 

Upravno

 

52 - Upravni akt - pita karakteristike (nema u zakonu)

79 - Rokovi

107 - Upravni spor

119 - Zahtjev za zaštitu zakonitosti

120 - Tužba radi zaštite od nezakonite radnje

 

 

62 - Stvarna i mjesna nadležnost

76 - Rokovi za predaju podneska, Elektronička komunikacija

90 - Obnova postupka

91 - Nadležnost

118 - Zaštita ustavnosti i zakonitosti u upravnom sporu

 

 

i primjetila sam da obavezno budu dva pitanja iz ovrhe u gpp -

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Molim kolege da nadopune pitanja koja NEDOSTAJU:

 

RADNO:

 

3.

4.

11.

12.

21.

22.

30.

31.

36.

48.

 

UPRAVNO:

 

59.

67.

70.

80.

92.

94.

101.

103.

111.

114.

115.

116.

 

------------------------------------------------------------

 

Radno pravo ima sveukupno 51 pitanje. U upravnom pravu je zahtjev za zaštitu zakonitosti 120. pitanje po redu. Zna li netko postoje li daljnji brojevi kartica (od 121. pa nadalje ili je 120. zadnja?)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kolega, jel to znači da imaš pitanje broj 45 ili???

 

Inače, svaka čast na trudu, iako ne kužim ostale kolege zašto su tako nekolegijalni, bilo je toliko slušača na ovom roku...morala su biti izvučena i ostala pitanja...

 

Evo da ja popunim bar dio...

 

Dakle, nisam siguran da li pitanje glasi točno tako, ako netko ima točno neka me ispravi:

 

Radno:

 

4. Pojam radnika

21. Zakonska zabrana utakmice

31. Osnove traženja sudske zaštite (ispitivač je naglasio da to nije isto pitanje kao i Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (br.32), jer je kolega počeo odgovarat po tome...kao potpitanje je bilo: "Kad pročitate ZOR, koje bi bile osnove za pokretanje spora?" :-D

 

Nažalost, ostalo nemam, s time da mi fali i br.45 :misli:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo kolege i ja sam se registrirala jer sam vidjela da ima dosta pitanja koja vam/nam nedostaju, pa evo ih....:

 

4. Pojam radnika

11. Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u

inozemstvo

12. Opći i posebni uvijeti zasnivanja radnog odnosa

21. Zakonska zabrana utakmice

30. Otpremnina

31. Osnove traženja sudske zaštite

 

59. Načelo razmjernosti, n. zaštite stečenih prava

67. Pokretanje upravnog postupka

70. Obustava upravnog postupka

80. Povrat u prijašnje stanje

 

 

Eto... nadam se da sam pomogla, jer i vi svi meni jeste...

 

Stoga, apeliram na sve druge da ako imaju koje pitanje koje nam fali, da ga objave, a ne samo da uzimaju pitanja od drugih...

 

Pozzzzz

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prava, hvala na kolegijalnosti!

 

 

 

Ostalo je još par pitanja za nadopuniti pa molim kolege da nadopune pitanja koja NEDOSTAJU :

 

RADNO:

 

3.

22.

36.

48.

 

UPRAVNO:

 

92.

94.

101.

103.

111.

114.

115.

116.

 

------------------------------------------------------------

 

Radno pravo ima sveukupno 51 pitanje. U upravnom pravu je zahtjev za zaštitu zakonitosti 120. pitanje po redu. Zna li netko postoje li daljnji brojevi kartica (od 121. pa nadalje ili je 120. zadnja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kolegice, petica iz solidarnosti :namiguje:

 

Ja sam malo proučio stari popis pitanja iz radnog i ovaj novi pa pretpostavljam da bi ova ostala pitanja trebala biti:

 

3. nešto iz osnovnih odredbi ili načela...

22. Ugovorna zabrana utakmice

36. Kolektivni ugovori (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

48. Prestanak državne službe

 

Napominjem, to je moja pretpostavka, ne mora biti točno...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama