Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  7681
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  136

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Mogu se složiti s ovime, jer iz isto tako obrnuto analogne sudske prakse koju sam nedavno čitala, čak i ako je odluka poslodavca (npr. o otkazu, suspenziji i sl.) bila usmena, radnik je imao pravo protiv iste uložiti zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa i poslije tražiti sudsku zaštitu, jer kasnije nije bio sporan sadržaj odluke poslodavca čak ni s poslodavčeve strane, slijedom čega pretpostavljam da je obrnuto isto: ako je poslodavac imao bilo kakvu indikaciju da je radnik dao otkaz (i na temelju tog otkaza radnika npr. odjavio), onda se forma zbilja ne bi trebala dovoditi u pitanje.
 2. S obzirom da se GFI mora predati iduće godine do 30.04. za prethodnu godinu, Vaš je prekršaj ustvari počinjen 01.05.2017. godine. Zastara za prekršaj jest po Prekršajnom zakonu 4 godine, što znači da bi zastara mogla nastupiti 02.05.2021. godine. U tom smislu, ja bih prigovarala i odugovlačila postupak (svime ovime što ste naveli), jer je izvjesno da je kriminalna količina mala (dakle, društvo nije niti postojalo kroz cijelu 2016. godinu jer je brisano, nije predavalo GFI od 2011. godine), i jer je kazna s obzirom na učinjeno zacijelo preteška, kao i s obzirom na Vašu imovinsku situaciju (kako se već uobičajeno navodi u prigovorima protiv prekršajnih naloga). S obzirom da su sudovi praktički obustavili rad zbog koronavirusa, imate dobru šansu da nategnete ovaj postupak prema zastari. Osim toga, vrijedi preporuka da uvijek treba prigovarati u prekršajnim postupcima, jer će Vam se kazna u 99% slučajeva smanjiti, te ćete prigovorom plaćanje kazne odgoditi.
 3. Jeste li zaista prouzročili štetu poslodavcu 2018. godine? Možete li okvirno opisati situaciju te štete? Što se tiče same opomene pred tužbu, možete i pisano odgovoriti na nju, a možete se i oglušiti, opomena Vas zasada ni na što ne obvezuje.
 4. Slažem se sa svime što je G-man napisao, ponudu bilo čega možete opozvati do prihvata druge strane. Ali, s obzirom da neprestano čujem kako poslodavci imaju sankcije kad daju poslovno uvjetovani otkaz jer ne smiju šest mjeseci uopće zapošljavati, to nije točno. Citiram: "5) Poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, na istim poslovima zaposliti drugog radnika. (6) Ako u roku iz stavka 5. ovoga članka nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga." Dakle, poslodavci smiju imati potrebu za zapošljavanjem i zapošljavati i prije isteka šest mjeseci, samo moraju prvo ponuditi taj posao ovom radniku, ili pri pisanju odluke o otkazu još ishoditi i izjavu radnika da nije potrebno da mu se nudi sklapanje ugovora o radu ako se pojavi potreba, ili kod novog zapošljavanja drugačije nazvati i opisati to radno mjesto.
 5. U Hrvatskoj postoji Hrvatska odvjetnička komora, kojoj možete disciplinski prijaviti odvjetnika za teže ili lakše povrede odvjetničke dužnosti. Porezna uprava nema saznanja o tome da je nekretnina glede koje je ranije provedena zamjena, istovremeno nekretnina koja se prodaje između prve i treće osobe. Trebalo je provedbu u zemljišnoj knjizi glede te zamjene napraviti odmah, odnosno greške i nedostatke u ugovoru otkloniti odmah. Svaki pravni posao kojim se prenosi, odnosno stječe nekretnina, oporezuje se (uz iznimke propisane zakonom), neovisno je li to između istih ili različitih osoba.
 6. Nije protivno Zakonu o porezu na promet nekretnina, napravili ste prvo ugovor o zamjeni (neoporeziva transakcija), a zatim ugovor o kupoprodaji (oporeziva transakcija).
 7. Ruby_Danderfluff

  Nasljedstvo

  Korisnik piše da ujak ne živi 36 godina u toj nekretnini, tako da kod njega ne bi bio, po mom mišljenju, ispunjen uvjet samostalnosti u posjedovanju, čak faktičnog posjeda niti nema.
 8. Po mom mišljenju, nemate što izgubiti ako se prijavite i zatražite novčanu naknadu, obavijestite i o svim svojim drugim prihodima, te ćete dobiti rješenje od HZZ imate li pravo ili ne.
 9. Ako Vam kao ugovorena plaća u ugovoru o radu stoji minimalna plaća, a sve ostalo što ste dobivali su bili bonusi, terenski dodaci, dnevnice itd., onda poslodavac može isplatiti minimalac sukladno postojećem ugovoru o radu. Ako imate ugovorenu veću plaću u ugovoru o radu, tada poslodavac ne može isplatiti manje od ugovorene plaće.
 10. Ako je novi ugovor s istim poslodavcem, koji kreće od istog datuma, odnosno bez prekida, tada pravo na otpremninu i sva druga prava ne gubite, imate kontinuitet radnog mjesta kod tog poslodavca (obratite pozornost je li ista firma, isti OIB kao što ste dosad imali ugovoreno). Naknadu s burze imate samo ako dobijete odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ili odluku o otkazu ugovora s ponudom izmijenjenog ugovora, a Vi niste dobili nijedno od toga. Sporazumni raskid nije povoljan za Vas u smislu novčane naknade, ali je dobro što Vas poslodavac želi zadržati, pa čak i pod nepovoljnijim uvjetima.
 11. Optužnica se podiže ako je postupak kazneni, a optužni prijedlog ako je postupak prekršajni. U ovom slučaju je pokrenut prekršajni postupak, tako da prijavu više nije moguće povući, jer postupak policija vodi po službenoj dužnosti nakon prijave prekršaja.
 12. Tako je, odnosno prevoditelj ima autorsko pravo nad prijevodom.
 13. Ruby_Danderfluff

  Nasljedstvo

  Pretpostavljam da gornji i donji kat nisu etažirani kao zasebne stambene jedinice, već da je u zemljišnu knjigu upisano zaista da ujak ima vlasništvo 1/4 nekretnine. Možete ići tužbom za dosjelost, jer postoji dogovor između Vašeg ujaka i Vaše majke da će ona u zamjenu za brigu za oca, dobiti od ujaka pravo vlasništva nad cijelom kućom. Ako netko može posvjedočiti tom dogovoru, dva ili tri nesrodna svjedoka koji bi također rekli da su majka i otac kroz 36 godina uživali samostalni i zakonit, istinit i pošten posjed, to bi bilo sjajno.
 14. Ovo je prijeporno pitanje, ali po meni se primjenjuje čl. 77. st. 2. ZOR - iznimno od svega, radniku kojemu u toj godini prestaje radni odnos, pripada pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora.
 15. Postoji li stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u BiH? U RH od ove godine više ne postoji.
 16. Neka odjavu direktor sam napravi koji dan prije ostavke ili istovremeno.
 17. Da, po onome što pišu, dospjelost premije je za svaku godinu početkom osigurateljnog razdoblja, jer cjelokupna premija dospijeva za jednu godinu unaprijed. Znači, ako Vam godina počinje u 9. mjesecu, Vi možete raskinuti ugovor najkasnije do 6. mjeseca, ali priznajem da niti meni nema smisla ovaj dio koji se odnosi na "prije isteka tekuće godine osiguranja". Predlažem da podnesete pisani raskid ugovora do lipnja, pa ćete vidjeti što će Vam odgovoriti.
 18. Da, vrijedi načelo jedinstva nekretnine. Sud će, ako donese rješenje o ovrsi, u prodaji prodavati zemljišnoknjižnu česticu sa svime što se na njoj nalazi i razmjerno trajno je spojeno. Hoće li sud donijeti rješenje o ovrsi, ovisi o tome je li Vaša tražbina veća od 20.000,00 kn, ima li ovršenik negdje živjeti, i općenito će uzimati u obzir ravnotežu ovrhovoditeljeva prava na namirenje i ovršenikova prava na osobni i obiteljski život (vidite čl. 80. b Ovršnog zakona).
 19. Hoće li Vam se nakon pripravništva okončati ugovor?
 20. Možete pisano upozoriti poslodavca na potrebu provođenja mjera radi zaštite javnog zdravlja i zdravlja zaposlenika, ali po mom mišljenju, ništa više od toga.
 21. Dokumentaciju i dokaze iz mobitela kopirajte i sve mu vratite, ne mora znati da ste napravili kopije.
 22. Nećete imati kome platiti, ako društvo od kojega ste naručili radove bude u međuvremenu brisano nakon unovčenja sve imovine društva u stečaju.
 23. Neće joj se obustaviti niti isplata naknade, a po mom mišljenju niti isplaća plaće, zbog primjene čl. 95. st. 3. ZOR, koji kaže da će radnik primati naknadu plaće za vrijeme prekida rada za koji je odgovoran poslodavac ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. Trebala bi primati barem minimalnu plaću, odnosno polovicu minimalne plaće, po mom mišljenju.
 24. Da, mogu li se pribaviti preko sustava eGrađani?
 25. Načelno je tako, stečajnim upraviteljima je cilj unovčiti imovinu radi namirenja vjerovnika, a imovina su i dospjela, a nenaplaćena potraživanja. Pa ako društvo xxx u stečaju ima otvorenih faktura prema Vama, tada stečajna upraviteljica niti ne mora izlaziti na teren, sve joj je vidljivo iz računovodstva. Što se tiče nedovršenih poslova, i činjenice da to društvo nije upisano kao vlasnik zemljišta i to nije evidentirana imovina, vjerojatno neće biti terenskih provjera.
×
×
 • Napravi novi...