Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  7681
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  136

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Kao građanin, plaćate porez na dohodak od kapitala kao stjecatelj vlastitih dionica ili kao korisnik opcijskog prava. Taj se porez ne prijavljuje u godišnjoj poreznoj prijavi niti se provodi poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak od kapitala, već je obveznik obračuna poreza društvo koje dodjeljuje vlastite dionice.
 2. Žalite se na konačno porezno rješenje, nemate što izgubiti. Zastara još nije, nastupit će tek 2024. godine, ako se ne varam (6 godina od isteka godine u kojoj je prvi put utvrđena porezna obveza). Porezna uprava ima pravo usporednom metodom procijeniti vrijednost nekretnine, ali vrijedi prigovoriti da su navedene nekretnine neusporedive.
 3. Evo što se prema Statutu HOK smatra težom povredom dužnosti i ugleda odvjetništva (sve ostalo su, dakle, lakše povrede): Članak 96. Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva postoji: 1. ako odvjetnik unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik odvjetnika 2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje odvjetništva 3. ako tijekom obustave odvjetništva obavlja odvjetničke poslove ili ako tu mjeru ne poštuje na bilo koji način 4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u zastupanju stranke posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu, ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima 5. ako nesavjesno obavlja odvjetničke poslove ili nestručno zastupa stranku 6. ako nesavjesno obavlja poslove oko preuzimanja odvjetničkog ureda 7. ako povrijedi dužnost čuvanja odvjetničke tajne 8. ako protivno propisima traži i prima nagradu od stranke koju je bio dužan zastupati besplatno, ili ako traži nagradu veću nego što je propisano Tarifom 9. ako nesavjesno vodi materijalno poslovanje stranke, a napose ako stranci bez opravdana razloga ne položi obračun ili joj ne isplati novac čim ga za njezin račun primi 10. ako na javnoj dražbi, na kojoj zastupa vjerovnika, kupi sebi ili svojim srodnicima stvari koje se prodaju ili to učini za druge osobe protivno nalozima i interesima zastupane stranke 11. ako traži ili pribavlja stranke na nedostojan način ili ako potpomaže nadripisarstvo tako što potpisuje podneske nadripisara 12. ako postupa suprotno odredbama pravilnika kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika, 13. ako protivno Zakonu o odvjetništvu ili ovom Statutu drži drugu pisarnicu izvan sjedišta svog ureda 14. ako ne obavlja materijalne obveze, koje proistječu iz članstva u Komori, duže od tri mjeseca 15. ako teže povrijedi zakonske obveze prema vježbeniku koji je kod njega na vježbi, ili ako mu omogući fiktivno obavljanje prakse 16. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore 17. ako u roku od 15 dana od primitka prijave pojedine stranke protiv njega, odnosno od primitka obavijesti disciplinskog tužitelja iz čl. 106. st. 1. ovog Statuta, ne podnese nadležnom tijelu Komore očitovanje, odnosno izjavu da se ne želi poslužiti pravom obrane 18. ako preseli odvjetnički ured ili pisarnicu protivno odredbama Zakona o odvjetništvu ili ovog Statuta, ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena odvjetničkog ureda ili pisarnice 19. ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike o radu zajedničkoga odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva ili o povezivanju odvjetničkih ureda. Članak 97. Težom povredom ugleda odvjetništva smatra se i ponašanje i rad odvjetnika u privatnom životu, ako se tim ponašanjem i radom narušava ugled odvjetništva.
 4. Ako bude kaznenog postupka, nekakve značajne novčane kazne neće biti (pretpostavit ću do 500,00 kn paušalnih troškova kaznenog postupka), jedino što ćete morati podmiriti odvjetničku nagradu svom odvjetniku. Uvjetna osuda bi značila da u određenom periodu (npr. dvije godine) ne biste smjeli počiniti nikakvo drugo kazneno djelo, inače Vam se uvjetna kazna može opozvati i morat ćete izvršiti izrečenu zatvorsku kaznu (npr. 6 mjeseci, 8 mjeseci ili koliko Vam već bude izrečeno).
 5. Toj osobi je, ako i dalje nema imovinu i šansu da će istu u bližoj budućnosti steći, možda opcija da pokrene redovni stečaj potrošača, u kojemu će mu se dodijeliti stečajni povjerenik, te će nakon isteka 5 godina provjere, sve te postojeće obveze biti izbrisane ako u cijelom tom razdoblju provjere bude pošten potrošač.
 6. Ruby_Danderfluff

  nemojte izlaziti

  Nažalost, koliko znamo, sudovi ne rade ništa što nije hitno (čini mi se da se to odnosi i na predmete koji se po ZPP-u smatraju hitnima, kao što su radni sporovi ili smetanja posjeda), tako da ako čovjek ima potrebu sudskog rješavanja pravnog problema, u dogledno vrijeme ništa od toga.
 7. Ugovor koji ste sklopili jest usmeni ugovor o djelu. Vi ste naručitelj, a tvrtka je izvođač. Sve što se tiče ugovora o djelu možete pronaći u Zakonu o obveznim odnosima. Ne postoji zakonski propis koliko traje izrada web-stranice, pretpostavljam da to ovisi o tome koliko je izrada komplicirana. Pokušajte se sporazumjeti s tom tvrtkom, a ako ne, uvijek možete raskinuti ugovor i tražiti svoj novac natrag.
 8. Neće Vam biti prevelik problem taj već postojeći ugovor izmijeniti što se tiče datuma te ponovno poslati poreznoj upravi kada zakupnik stvarno uđe u posjed i počne plaćati zakupninu.
 9. Poštovani, zbog Vaše i tuđe zaštite privatnosti, maknula sam Vam prvu stranicu rješenja s obzirom da su u njemu vidljivi svi osobni podaci, pa Vas molim da ako ćete ponovno stavljati rješenje, da učinite sve osobne podatke nečitljivima, mada mislim da s obzirom na to da ste jasno opisali u upitu, neće niti biti potrebno ponovno stavljati rješenje. Osobno Vam načelno mogu reći da se nemate pravni interes žaliti na dio tužbenog zahtjeva koji je odbijen, odnosno koji je dosuđen u Vašu korist, pa bi Vam žalba trebala biti odbačena kao nedopuštena. Mislim da to odgovara na Vašu dilemu.
 10. U tom slučaju mislim da imate razumne šanse da u sudskom sporu utvrdite da je ugovor o radu zapravo cijelo vrijeme bio na neodređeno vrijeme.
 11. Dok god ste na bolovanju i dok god ne dobijete nekakvu pismenu odluku ili ponudu poslodavca, Vaš radni status ostaje nepromijenjen. Ako dobijete odluku o poslovno uvjetovanom otkazu, a s time niste zadovoljni ili se krše Vaša prava, moći ćete uložiti zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa, tražeći da poslodavac svoju odluku u cijelosti opozove, odnosno djelomično izmijeni. Do tada ne možete ništa napraviti po tom pitanju niti spriječiti poslodavca u tome da odluči kako će odlučiti, jer su odluke o otkazu jednostrane odluke poslodavca, a ne rezultat sporazumijevanja. S obzirom na Vaše zdravstveno stanje i dugotrajni staž, razmotrite i prava koja biste imali kao nezaposlena osoba, odnosno eventualna prava na mirovinu.
 12. 1. tko je direktor tog j.d.o.o.-a? Ako ste Vi, onda nećete imati pravo na novčanu naknadu dok za direktora ne imenujete nekoga drugoga. 2. moguće je donijeti aneks koji će trajati na određeno vrijeme od 3 mjeseca. Nakon isteka tri mjeseca, tada djelovanje aneksa prestaje i uspostavlja se stanje kakvo je bilo po prethodnom ugovoru o radu. Naravno, moguć je i ovaj način koji Vi mislite da će biti, u kojemu slučaju djelovanje aneksa može biti i dulje. Zato pažljivo čitajte aneks prije nego što ga potpišete.
 13. Član ste, ali niste nositelj OPG-a? Tada s te osnove nemate nikakvo opterećenje što se tiče novčane naknade, koliko je meni poznato.
 14. U tom slučaju vjerojatno možete poslati raskid, tako da se ne mora niti donositi rješenje, iz upita sam shvatila da zakup traje već dulje vrijeme i se porezna obveza već utvrdila.
 15. Jeste li Vi strani ili hrvatski državljanin, jeste li u Hrvatskoj porezni rezident?
 16. Imali biste pravo na potraživanja iz tih pozajmica ako imate dokaze o uplati (uplatnice, priznanice, pa bi čak i u poslovnim knjigama stečajnog subjekta to trebalo biti knjiženo kao dug prema Vama, ako su uredno vođene poslovne knjige), naravno, kao i na bruto plaće, otpremnine i sva druga potraživanja iz radnog odnosa. Ako je društvo već u stečaju (dakle, nad njim je otvoren stečaj, a ne tek prijedlog za pokretanje stečaja), tada upravljanje društvom u stečaju preuzima stečajni upravitelj kojemu je zadatak doznati što sve društvo ima od imovine i nastojati to što bolje unovčiti. Ako je dan tek prijedlog za stečaj, nemate ništa izgubiti ako na broj stečajnog spisa pošaljete zk-izvatke. Međutim, iz zemljišne knjige vidite i jesu li ti apartmani opterećeni hipotekama u korist banaka (najčešće jesu). Ako jesu, tada će ti apartmani ili novac od njihova unovčenja otići bankama kao razlučnim vjerovnicima koji se namiruju prije i izvan stečajnog postupka, a ne stečajnim vjerovnicima, između kojih su radnici, dobavljači, pa i zajmodavci kao što ste Vi. Dakle, iako ima imovine, ne znači da će i doći do namirenja, ali pretpostavljam da bi Vam u ovoj situaciji i djelomično namirenje koristilo.
 17. Po mom mišljenju, jedino otkazom ugovora možete stopirati daljnji obračun porezne obveze, no pitanje je tko će u ovim uvjetima biti tamo da donese rješenje o prestanku porezne obveze, posebno za dva mjeseca. Ako možete dogovoriti sa zakupnikom da Vam tu obvezu podmiri nakon nastavka zakupa, možda ćete na taj način riješiti problem radije nego raskidom ugovora.
 18. Neka Vam poslodavac izda propusnicu s novom adresom, upravo u tome je opravdanje izdavanja propusnice, da ljudi koji putuju iz mjesta gdje žive u mjesto gdje rade, imaju za to dokument.
 19. Po čl. 424. Zakona o obveznim odnosima, Vaše je pravo na izbor kao kupca, hoćete li zahtijevati popravak ili zamjenu stvari. Imate pravo i raskinuti ugovor o kupoprodaji s prodavateljem, vratiti printer i dobiti novac natrag, kao i na naknadu pretrpljene štete (troškovi slanja ili prijevoza printera, vrijeme provedeno bez printera itd.)
 20. Ruby_Danderfluff

  Pravo prolaza

  Ja jedino mogu citirati sebe u ovome: Prijavljujte sve redom, dokumentirajte, vodite postupke.
 21. Procjenu vrijednosti Vašeg suvlasničkog udjela će napraviti porezna uprava kad Vam bude razrezivala porez na promet nekretnina, i to najvjerojatnije usporedbom sa sličnim nekretninama na tom području i njihovim vrijednostima, po svojoj slobodnoj ocjeni. Ako budete smatrali da je iznos poreza previsok, na to se (privremeno) porezno rješenje možete žaliti.
 22. Ruby_Danderfluff

  Podstanarstvo

  I da dodam još i to, da su ovoj situaciji s koronavirusom, sve deložacije, odnosno sudska iseljenja, odgođena do smirivanja situacije, što znači da najmodavka, sve i da takav sudski postupak i pokrene, do okončanja ove situacije neće moći ishoditi provedbu tog postupka.
 23. Molim samo nemojte izrijekom napisati "Meni je cilj ovo odugovlačiti dok ne padne u zastaru", jer se bojim da će u tom slučaju sva tijela poduzeti sve mjere da do toga ne dođe
 24. Ono što suprug u ovom trenutku može koristiti jesu pravo na odgodu izvršenja kazne zatvora ako postoje razlozi za odgodu (obveze uzdržavanja, rođenje djeteta, liječenje od bolesti za čije liječenje nema uvjeta u zatvoru itd., sve je sadržano i postupak opisan u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora), te nakon polovice izdržane kazne, tražiti uvjetni otpust (i naravno, pomilovanje od predsjednika RH, no u ovim uvjetima i s obzirom na kaznu, prije će kazna biti izdržana nego što će biti donesena odluka o pomilovanju).
 25. U tom slučaju se možete oglušiti na opomenu, postoji mogućnost da samo love u mutnom. Ako ipak dobijete tužbu, u ovom smislu ćete dati odgovor na tužbu, jer se ni meni ne čini da se radi: a) o šteti visine koju bi trebalo utuživati, b) uopće o šteti, nego o normalnom trošku poslovanja.
×
×
 • Napravi novi...