Jump to content

nova pitanja iz Radnog i Upravnog prava


Preporučene objave

RADNO:

 

18)Plaća?

56)Boravak i rad stranaca u RH?

23)Odgovornost za provođenje zaštite na radu?

27)Izvanredni otkaz ugovora o radu?

3)Temeljne obveze iz radnog odnosa?

4)Pojam radnika i poslodavca radni odnos članova uprave?

11) poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ug.o radu i zabrana obavlj.određ. poslova?

7)Podjela ugovora o radu?

14)Odmor i dopust?

22) Odgovornost Poslod.za štetu radnika?

 

 

UPRAVNO:

 

61) Pravo stranke na pravni lijek i način zaštite steč.prava?

73)Podnesci)

88)Izvršnost rješenja I i II stupnja

123) Sudska nagodba

118) Obnova postupka, rješavanje u obn. Postupka, tko?

72) Dokazivanje, i zapisnik

111)Povrat u prijašnje stanje

64) službena osoba i izuzeće sl.o.

62)Svarna i mjesna nadležnost?

119)Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanja su sa ovog roka od kolegice koja je bila na slušanju.

Pitanja iz radnog su očito sad malo izmješali, neka su ostala ista,nekima su zamjenili brojeve, a po tom pitanju 56 valjda su neko pitanje još dodali,(bilo je 51), ali generalno literatura je ista.

Uvijek malo mijenjaju cijelu grupu, pa je bilo očekivano.

 

Lijepo molim kolege i kolegice koji su bili na slušanju za malo dobre volje, kako bi što prije skupili po brojevima točan popis svih pitanja radnog i uprave...

 

pozz

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postovani pravnici,

 

Jeli treba ucit stara pitanja iz zus-a? Ovo sto se skupilo od novijih je ok,samo ne znam jel treba ucit npr supstituiranje upr akta, spor pune jurisdikcije i te gluposti..neka pitanja su iz novog zusa ista kao npr odluke u upr sporu al ova druga,recimo pitanja od br.50-56 ne treba ucit jer su po starom zakonu..jel tako??

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolegice Nikkica...čini se da nitko ništa ne zna! Frendica mi je iz glave rekla neka pitanja

 

UPRAVA:žalba i žalbene osnove

postupak drugostupanjskog suda po žalbi

 

RADNO: dozvola za rad i boravak stranaca u RH

-Sudska zaštita kod diskriminiacije

-odgovornost poslodavca za štetu--povezano s ZOO

-prijem u državnu službu

-arbitraža i mirenje

 

nadam se daće pomoći...pozzz :)

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

12) Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

18) Plaća

22) Odgovornost za štetu poslodavca - principi odgovornosti, vrste šteta, dospijeće, zatezna kamate

34) Diskriminacija, uznemiravanje

40) Kolektivni ugovor - oblik, trajanje, prestanak

 

65) Sudjelovanje stranaka u postupku, dostupnost podataka

77) Rješenje - oblik, sadržaj, rok

81) Postupanje i ovlasti prvostupanjskog rješenja u povodu žalbe

115) Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, žalba protiv rješenja

107) Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolege evo dio novih pitanja iz Radnog i upravnog, pa ako tko zna ili ima dodatna neka nadopuni ova, pa da imamo sva nova pitanja za usmeni na slijedećem roku. Isto tako neka kontrolira postojeća. Pozz

 

 

 

RADNO PRAVO (pitanja)

 

1.

2.

3. Temeljne obveze iz radnog odnosa

4. Pojam radnika i poslodavca, radni odnos članova uprave

5.

6.

7. Podjela Ugovora o radu

8.

9.

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11 Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13.

14 Odmori i dopusti

15.

16.

17. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19.

20.

21.

22. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

23. Odgovornost za provođenje zaštite na radu

24.

25.

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika

35.

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37.

38.

39.

40. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42.

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

44.

45.

46. Isključenje s rada (lock out)

47.

48.

49.

50. Tko obavlja poslove u državnim i javnim tjelima

51.

52.

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54.

55.

56. Boravak i rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

 

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

 

57.

58.

59.

60.

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost

63.

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, dostupnost podataka

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Prethodno pitanje

74.

75. Pravna zaštita

76.

77. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

78. Vrste rješenja- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

79. Dostava pismena

80.

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja

89.

90. Upravni ugovor i prigovor

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98. Stranke u upravnom sporu

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave

107.Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109.

110.

111. Povrat u prijašnje stanje

112.

113.

114.

115. Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, žalba protiv rješenja

116.

117.

118. Obnova postupka, rješavanje u obnovljenom postupku, tko?

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120.

121.

122.

123. Sudska nagodba

??? Ogledni spor

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo dopisala ja svoja sa slusanja :)

 

RADNO PRAVO (pitanja)

 

1.

2.

3. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa + sloboda ugovaranja

4. Prava (ili Pojam) radnika i poslodavca, član uprave, radnih odnos članova uprave i prestanak njihovog radnog odnosa

5. Pojam ugovora o radu, zasnivanje, trenutak sklapanja, perfekcija

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu - pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

7. Podjela Ugovora o radu

8.

9.

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11 Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13.

14 Odmori i dopusti

15. Godišnji odmori, trajanje, naknade, prenošenje

16.

17. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19.

20. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanje

21. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu, vrste šteta, zastara, regresna odgovornost

22. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

23. Odgovornost za provođenje zaštite na radu

24. Unaprijed određeno oslobođenje radnika od naknade štete, smanjenje ili oslobođenje radnika od naknade štete

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34. Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika

35. Sudska zaštita zbog diskriminacije i uznemiravanja

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37.

38.

39.

40. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42.

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

44. Postupanje mirenja i arbitraže

45. Posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku, sudska zabrana

46. Isključenje s rada (lock out)

47.

48.

49. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

50. Tko obavlja poslove u državnim i javnim tjelima

51. Prava i dužnosti državnih službenika

52.

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54. Odgovornost za štetu državnih službenika - oslobođenje od odgovornosti od odgovornosti za štetu

55.

56. Boravak i rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

 

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

 

57.

58.

59. Načela ZUP-a

60.

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost

63.

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, izjašnjavanje, davanje podataka

66.

67. Izmjena zahtjeva, spajanje i razdvajanje postupka, obustava

68.

69.

70. Prethodno pitanje

71. Nagodba

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Prethodno pitanje

74.

75. Pravna zaštita

76.

77. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

78. Vrste rješenja- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

79. Dostava pismena

80. Žalba - odricanje od žalbe, odustanak od žalbe, odgodni učinak

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

82. Postupanje i odluke 2 stupanjskoj tijela po žalbi

83.

84.

85.

86.

87.

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja

89.

90. Upravni ugovor i prigovor

91.

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

93. Izdavanje potvrda

94. Troškovi postupka

95.

96.

97.

98. Stranke u upravnom sporu

99.

100.

101.

102. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

103.

104.

105.

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i rasprava

107. Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109.

110.

111. Povrat u prijašnje stanje

112.

113.

114.

115. Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, žalba protiv rješenja

116. Sadržaj žalbe i podnošenje, mogućnost odricanje i povlačenje žalbe

117. Postupanje visokom upravnog suda po žalbi, razmatranje žalbi i ovlasti

118. Obnova postupka, rješavanje u obnovljenom postupku, tko?

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120.

121.

122. Postupanje suda oi zahtjevu za zaštitu zakonitosti

123. Sudska nagodba

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

 

 

??? Ogledni spor

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanja radno - sa ispita u ožujku

 

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu

8. Ugovor o radu na određeno vrijeme

11. Poslovna sposobnost maloljetnika

23. Organizacija za provedbu zaštite na radu

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

 

9. Posebne odredbe ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada, i upućivanje radnika u inozemstvo

14. Odmori i dopusti

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

41. Zaštita prava iz kolektivnog ugovora

46. Isključenje s rada - lockout

 

5. Pojam ugovora o radu

15. Godišnji odmor

16. Zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja

22. Naknada štete -Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radnicima

55. Državna služba prestaje..

 

Bila su još 2 pitanja što sam prepisala sa jednog slušanja ali nemam brojeve a to su: Ostvarivane prava za vrijeme nezaposlenosti i Odgovornost za štetu državnih službenika

 

Pitanja - uprava

 

59. Načela ZUS-a

87. Ukidanje zakonitog rješenja

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

110. Upravni spor

126. Izvlaštenje (stranke, kakve vrste imamo, što prethodi postupku izvlaštenja)

 

67. Izmjena zahtjeva do donošenja prvostupanjske odluke, odustanak + spajanje i razdvajanje postupka

81. Postupak i ovlasti drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

91. Zaštita od postupanja javnopravnog tijela

113. Odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva

127. Izvršenje presuda

 

78. Rješenja u stvarima manjeg značenja (dopunsko, privremeno..)

79. Dostava pismena

94. Troškovi postupka

95. Zakon o upravnim sporovima

125. Donošenje provedbenih propisa

 

 

 

Čula sam još neka iz uprave za njih nemam brojeve: Povrat u prijašnje stanje, sadržaj žalbe - odricanje,Prethodno pitanje, Izdavanje potvrda, Rješavanje spora bez rasprave i sa raspravom, Visoki upravni sud povodom žalbe...

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Radno:

 

42. Gospodarsko-socijalno vijeće

47. Agencija za privremeno zapošljavanje

24. Unaprijed određeni iznos naknade štete

29. Sudski raskid ugovora o radu

51. Prava i dužnosti državnih službenika

33. Zaštita dostojanstva radnika

45. Posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku

48. Pravilnik o radu

 

Uprava:

 

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava stranaka

71. Nagodba

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

RADNO PRAVO (pitanja)

 

1.

2.

3. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa + sloboda ugovaranja

4. Prava (ili Pojam) radnika i poslodavca, član uprave, radnih odnos članova uprave i prestanak njihovog radnog odnosa

5. Pojam ugovora o radu, zasnivanje, trenutak sklapanja, perfekcija

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu - pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

7. Podjela Ugovora o radu

8. Ugovor o radu na određeno vrijeme

9. Posebne odredbe ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada, i upućivanje radnika u inozemstvo

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11 Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13.

14 Odmori i dopusti

15. Godišnji odmori, trajanje, naknade, prenošenje

16. Zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja

17. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19.

20. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanje

21. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu, vrste šteta, zastara, regresna odgovornost

22. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

23. Odgovornost za provođenje zaštite na radu

24. Unaprijed određeno oslobođenje radnika od naknade štete, smanjenje ili oslobođenje radnika od naknade štete

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28.

29. Sudski raskid ugovora o radu

30.

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Zaštita dostojanstva radnika

34. Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika

35. Sudska zaštita zbog diskriminacije i uznemiravanja

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37.

38.

39.

40. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42. Gospodarsko-socijalno vijeće

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

44. Postupanje mirenja i arbitraže

45. Posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku, sudska zabrana

46. Isključenje s rada (lock out)

47. Agencija za privremeno zapošljavanje.

48. Pravilnik o radu

49. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

50. Tko obavlja poslove u državnim i javnim tjelima

51. Prava i dužnosti državnih službenika

52.

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54. Odgovornost za štetu državnih službenika - oslobođenje od odgovornosti od odgovornosti za štetu

55. Državna služba prestaje..

56. Boravak i rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

57.

58.

59.

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

 

57.

58.

59. Načela ZUP-a

60.

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost

63.

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, izjašnjavanje, davanje podataka

66.

67. Izmjena zahtjeva do donošenja prvostupanjske odluke, odustanak + spajanje i razdvajanje postupka

68.

69.

70. Prethodno pitanje

71. Nagodba

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Prethodno pitanje

74.

75. Pravna zaštita

76.

77. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

78. Rješenja u stvarima manjeg značenja (dopunsko, privremeno..)

79. Dostava pismena

80. Žalba - odricanje od žalbe, odustanak od žalbe, odgodni učinak

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

82. Postupanje i odluke 2 stupanjskoj tijela po žalbi

83.

84.

85.

86.

87. Ukidanje zakonitog rješenja

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja

89.

90. Upravni ugovor i prigovor

91. Zaštita od postupanja javnopravnog tijela

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

93. Izdavanje potvrda

94. Troškovi postupka

95. Zakon o upravnim sporovima

96.

97.

98. Stranke u upravnom sporu

99.

100.

101.

102. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

103.

104.

105.

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i rasprava

107. Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109.

110. Ogledni spor

111. Povrat u prijašnje stanje

112.

113. Odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva

114.

115. Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, žalba protiv rješenja

116. Sadržaj žalbe i podnošenje, mogućnost odricanje i povlačenje žalbe

117. Postupanje visokom upravnog suda po žalbi, razmatranje žalbi i ovlasti

118. Obnova postupka, rješavanje u obnovljenom postupku, tko?

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120.

121.

122. Postupanje suda po zahtjevu za zaštitu zakonitosti

123. Sudska nagodba

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

125. Donošenje provedbenih propisa

126. Izvlaštenje (stranke, kakve vrste imamo, što prethodi postupku izvlaštenja)

127. Izvršenje presuda

 

evo uspjeli smo dosta pitanja, popisati... još malo pa gotovo... ako netko ima koji izmjenu za pojedino pitanje, neka slobodno objavi.. pozzz

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

59. Načela ZUP-a

62. Stvarna i mjesna nadležnost, sukob nadležnosti, jedinstveno upravno mjesto

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, izjašnjavanje i davanje podataka

78. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

84. Obnova postupka, rješavanje u obnovi

101. Vrste tužbenih zahtjeva

111. Povrat u prijašnje stanje

115. Dopustivost žalbe protiv presude

116. Sadržaj žalbe, podnošenje, odricanje od žalbe i povlačenje žalbe.

 

evo pitanja s drugog topica stavila jedna forumasica ali neznam jeli i ovdje, ako neko moze popunit popis neka popuni, ja trenutno nemogu :/

 

thx na odg Leona - to je siroko pitanje pa zato pitam :)

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

1.

2. Dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom, ograničenja u primjeni, primjena općih propisa obveznog prava

3. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa + sloboda ugovaranja

4. Prava (ili Pojam) radnika i poslodavca, član uprave, radnih odnos članova uprave i prestanak njihovog radnog odnosa

5. Pojam ugovora o radu, zasnivanje, trenutak sklapanja, perfekcija

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu - pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

7. Podjela Ugovora o radu

8. Ugovor o radu na određeno vrijeme

9. Posebne odredbe ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada, i upućivanje radnika u inozemstvo

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11 Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13.

14 Odmori i dopusti

15. Godišnji odmori, trajanje, naknade, prenošenje

16. Zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja

17. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19.

20. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanje

21. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu, vrste šteta, zastara, regresna odgovornost

22. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

23. Odgovornost za provođenje zaštite na radu

24. Unaprijed određeno oslobođenje radnika od naknade štete, smanjenje ili oslobođenje radnika od naknade štete

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

29. Sudski raskid ugovora o radu

30.

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Zaštita dostojanstva radnika

34. Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika

35. Sudska zaštita zbog diskriminacije i uznemiravanja

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37.

38.

39.

40. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42. Gospodarsko-socijalno vijeće

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

44. Postupanje mirenja i arbitraže

45. Posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku, sudska zabrana

46. Isključenje s rada (lock out)

47. Agencija za privremeno zapošljavanje.

48. Pravilnik o radu

49. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

50. Tko obavlja poslove u državnim i javnim tjelima

51. Prava i dužnosti državnih službenika

52.

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54. Odgovornost za štetu državnih službenika - oslobođenje od odgovornosti od odgovornosti za štetu

55. Državna služba prestaje..

56. Boravak i rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

57.

58.

59.

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

 

57.

58.

59. Načela ZUP-a

60.

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost, sukob nadležnosti, jedinstveno upravno mjesto

63.

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, izjašnjavanje, davanje podataka

66.

67. Izmjena zahtjeva do donošenja prvostupanjske odluke, odustanak + spajanje i razdvajanje postupka

68.

69.

70. Prethodno pitanje

71. Nagodba

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Prethodno pitanje

74.

75. Pravna zaštita

76.

77. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

78. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

79. Dostava pismena

80. Žalba - odricanje od žalbe, odustanak od žalbe, odgodni učinak

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

82. Postupanje i odluke 2 stupanjskoj tijela po žalbi

83.

84. Obnova postupka, rješavanje u obnovi

85.

86.

87. Ukidanje zakonitog rješenja

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja

89.

90. Upravni ugovor i prigovor

91. Zaštita od postupanja javnopravnog tijela

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

93. Izdavanje potvrda

94. Troškovi postupka

95. Zakon o upravnim sporovima (cilj, stranke, predmet)

96.

97.

98. Stranke u upravnom sporu

99.

100.

101. Vrste tužbenih zahtjeva

102. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

103.

104.

105.

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i rasprava

107. Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109.

110. Ogledni spor

111. Povrat u prijašnje stanje

112.

113. Odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva

114.

115. Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, žalba protiv rješenja

116. Sadržaj žalbe i podnošenje, odricanje od žalbe i povlačenje žalbe

117. Postupanje visokom upravnog suda po žalbi, razmatranje žalbi i ovlasti

118. Obnova postupka, rješavanje u obnovljenom postupku, tko?

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120. Izvršenje presude

121.

122. Postupanje suda po zahtjevu za zaštitu zakonitosti

123. Sudska nagodba

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

125. Donošenje provedbenih propisa

126. Izvlaštenje (stranke, kakve vrste imamo, što prethodi postupku izvlaštenja)

127. Izvršenje presuda

 

 

evo, nadopunila sam s pitanjima koje je stavila baky i onima koje sam zapisala na slušanju...

 

fali nam još 36... :-)

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
  • 2 weeks later...

To i jest iz radnog prava...glava 20. ZOR-a

 

U slučaju bilo kakvog spora koji može dovesti do štrajka ili druge industrijske akcije mora se provesti postupak mirenja - u ostalim slučajevima kad je predviđen zakonom(miritelj je osoba s liste GSV-a ili neka koju stranke sporazumno odrede)

 

Postupak mirenja mora se završiti u roku od 5 dana kada je o tome obaviješteno GSV. Ono može završiti sporazumnim rješavanjem spora (sklapanjem kolektivnog ugovora ili nagodbe vezane uz isplatu plaća ili naknada). Ako ne završi sporazumom, tek onda se može započeti štrajk.

 

Što se tiče arbitraže, stranke mogu rješavanje kolektivnih sporova povjeriti arbitraži. Postupak u vezi imenovanja arbitara i druga pitanja u vezi s arbitražnim postupkom stranke mogu predvidjeti kolektivnim ugovorom.

 

Protiv arbitražne odluke nije dopuštena žalba.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Upravni akt je pojedinacna odluka javnopravnog tijela (tijela drzavne uprave, drugog drzavnog tijela, tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima) o kojoj se odlucuje o pravima, obvezama i pravnim interesima stranke u upravnoj svari (čl. 3. St. 1. Točka 1. ZUS-a).

Njegov donositelj je javnopravno tijelo, a bitne karakteristike su jednostranost i autoritativnost, pravno djelovanje, zakonitost i konkretnost (to je iz neke skripte, pa pretpostavljam da je tocno).

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Mati77 je napisao:

Kolege,

 

da li netko zna na što se odnosi pitanje broj 75. - Pravna zaštita?

 

prema pojmovnom kazalu komentara novog ZUS-a od Đerđe i Šikića, pravna zaštita se odnosi na dopuštenost upravnog spora čl. 22/5 i 30/1 t.4

 

prema pojmovnom kazalu komentara ZUP-a od Đerđe, Medvedović itd. pravna zaštita se odnosi na čl 3/3 i 84

 

sad, je li išta od tog ono što se traži kao odgovor za pitanje br. 75...ne znam

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poslodavac odgovara po općim propisima obveznog prava, a opći propisi obveznog prava vezano za štetu znači da odgovara po načelu pretpostavljenje krivnje, dakle subjektiva odgovornost, treba se dokazati stetna radnja, steta, uzrocna veza i protupravnost, dok se predmnjijeva najlaksi oblik krivnje. Medjutim prema zakonu o zastiti na radu poslodavac odgovara i po nacelu objektivne odgovornosti (dakle bez obzira na krivnju) u slucaju stete zbog ozljede na radu, profesinalne bolesti ili bolesti u zvezi s radom.

 

To sam sada rekao ovako iz glave, tako da mozda nije 100% kako pise u zakonu, ali je blizu toga, i taj odgovor je po meni 99,99% tocan.

 

Ako neko ima sta za dodati slobodno, biti ce svima od pomoci

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa je napisao:

Nisam sigurna u odgovor na pitanje 21. iz radnog pa me zanima...koja je vrsta štete i kolika je zastara?

 

Jel odgovor na pitanje

34. Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika- čl.6-8. zakona o ravnopravnosti spolova?

 

35. Sudska zaštita zbog diskriminacije i uznemiravanja- čl.30.zakona o ravnopravnosti spolova?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pitanja iz ZUS:

 

-načela ZUS-a,

-prethodno pitanje.

 

Ovo su izgledna pitanja po novom, koja su čak objavljena na jednom drugom mjestu na ovom portalu. Još samo 34 pitanja. Idemo... :palac:

 

Zna li netko odg.na 4.pit.iz radnog-glede članova uprave, po kojem posebnom zakonu je reguliran njihov otkaz ugovora o radu? Da li prema ZTD?

 

Hvala unaprijed!

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Možda će netko znati koji je to zakon točno, ja nisam sigurna...ali mogao bi biti ZTD.

 

 

Iz radnog pretpostavljam da je pitanje br 52.Načela ponašanja državnih službenika....i bila sam uvjerena da je odgovor na to čl 5-8. zakona o drž.sl....no, kako imamo novo pitanje 51. Pr. i dužnosti drž. službenika...i gledam zakon i vidim naslov iznad čl. 15 zakona i sad sam zbunjena! Što mislite, koji je odgovor za ta načela ponašanja?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pravnica_st je napisao:

Pitanja iz ZUS:

 

-načela ZUS-a,

-prethodno pitanje.

 

Ovo su izgledna pitanja po novom, koja su čak objavljena na jednom drugom mjestu na ovom portalu. Još samo 34 pitanja. Idemo... :palac:

 

Zna li netko odg.na 4.pit.iz radnog-glede članova uprave, po kojem posebnom zakonu je reguliran njihov otkaz ugovora o radu? Da li prema ZTD?

 

Hvala unaprijed!

 

zor se ne primjenjuje na članove uprave u pogledu prestanka radnog odnosa , a mislim da nema koji drugi bit nego ztd.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa je napisao:

Možda će netko znati koji je to zakon točno, ja nisam sigurna...ali mogao bi biti ZTD.

 

 

Iz radnog pretpostavljam da je pitanje br 52.Načela ponašanja državnih službenika....i bila sam uvjerena da je odgovor na to čl 5-8. zakona o drž.sl....no, kako imamo novo pitanje 51. Pr. i dužnosti drž. službenika...i gledam zakon i vidim naslov iznad čl. 15 zakona i sad sam zbunjena! Što mislite, koji je odgovor za ta načela ponašanja?

 

ja mislim da su članci 5-8 i članci 15-24 načela ponašanja državnih službenika jer baš svaki taj članak počinje sa "državni službenik..." ili slično.

tako bi ja odgovorila. ma ta načela su stvarno previše, miješaju mi se i zkp- načela i zpp pa na kraj još i načela zup-a. nadam se da ne cjepidlače na načelima.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa je napisao:

Nisam sigurna u odgovor na pitanje 21. iz radnog pa me zanima...koja je vrsta štete i kolika je zastara?

 

jesi li smislila odgovor na pitanje? baš i ja razmišljam, ali koji bi bio zastarni rok nego onaj opći 5g? a vrsta štete bi mogla biti materijalna- umanjenje imovine i sprečavanje povećanja. može li uopće i kako radnik nanijeti nematerijalnu štetu?!

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ljudi molio bih Vas da napisete pitanja koja nam nedostaju, usmeni je poceo u cetvrtak, nadam se da ce se naci koja dobra dusa i napisati sto je iszvuceno...hvala,,

 

Evo danas je bio usmeni, 3-ljudi je odgovaralo radno i upravno na Vis.Upr.sudu..ima li netko da je slusao i da moze napisati pitanja*?

Uređeno od Consiglieree
Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ovo stvarno nije solidarno ni kolegijalno, da od 15 ljudi koji su slušali 15. na Visokom Upravnom sudu (znam brojku jer me pravosudni policajac odjebao i nije pustio na slušanje nakon što sam došao iz zgrade Ministarstva jer je jedina kolegica koja je tamo odgovarala odustala na 6. pitanju) nitko nije zapisao pitanja?! Stvarno nije ok...

2 nova pitanja koja sam čuo u ministarstvu:

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Eto, nedostaje još 13 pitanja iz uprave!

RADNO PRAVO

 

1. Predmet ZOR-a, izvori, primjena za radnika najpovoljnijeg prava

2. Propisi u svezi sa radnim odnosom, dužnost poštivanja, ograničenost u primjeni, primjena općih propisa obveznog prava

3. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa – sloboda ugovaranja

4. Pojam radnika i poslodavca, radni odnos člana uprave i prestanak radnog odnosa člana uprave

5. Pojam ugovora o radu, zasnivanje, trenutak sklapanja (perfekcija), oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu - pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

7. Podjela ugovora o radu (vrste)

8. Ugovor o radu na određeno vrijeme - pretpostavke za sklapanje, vrijeme trajanja, uvjeti rada

9. Posebne odredbe ugovora o radu za stalne sezonske poslove, za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada i upućivanje radnika u inozemstvo

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11. Poslovna sposobnost za sklapanje ugovora o radu maloljetnika - zabrana rada maloljetnika na određenim poslovima

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad

14. Odmori i dopusti

15. Godišnji odmor – trajanje, naknada, prenošenje, raspored

16. Zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja

17. Zaštita radnika privremeno ili trajno nesposobnog za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19. Zakonska zabrana utakmice

20. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanja

21. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu - vrste šteta, zastara, regresna odgovornost

22. Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – naknada štete, (princip), vrste šteta (zatezna kamata)

23. Organiziranje i provedba zaštite na radu, odgovornost za provođenje zaštite na radu, oslobođenje od odgovornosti

24. Unaprijed određeni iznos naknade štete, smanjenje ili oslobođenje radnika od naknade štete

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

29. Sudski raskid ugovora o radu

30. Otpremnina

31. Neopravdani razlozi za otkaz

32. Povreda prava iz radnog odnosa – sudska zaštita

33. Zaštita dostojanstva radnika

34. Diskriminacija i uznemiravanje

35. Sudska zaštita zbog uznemiravana i diskriminacije – vrste tužbe (podpitanje: udružna tužba)

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37. Sudjelovanje radnika u odlučivanju - temeljna ovlaštenja radničkog vijeća, , savjetovanje s radničkim vijećem, suodlučivanje radničkog vijeća

38. Radničko vijeće - pravo na izbor, poništenje izbora, nastupanje pred sudom, raspuštanje radničkog vijeća, isključenje člana

39. Sindikati i udruge poslodavaca - – uvjet osnivanja, sudska zaštita članskih prava i prava na udruženje, prestanak djelovanja udruge i sudska zabrana djelovanja

40. Kolektivni ugovor – stranke, oblik, trajanje, prestanak

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42. Gospodarsko socijalno vijeće

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

44. Postupak mirenja i arbitraže

45. Štrajk – posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku, sudska zbrana

46. Isključenje s rada (lock out)

47. Agencija za privremeno zapošljavanje

48. Pravilnik o radu

49. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

50. Državni službenici i namještenici

51. Prava i dužnosti državnih službenika

52. Postupak prijema u državnu službu

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54. Arbitraža, mirenje ili Odgovornost za štetu državnih službenika - oslobođenje od odgovornosti za štetu

55. Prestanak državne službe

56. Boravak i rad stranaca

 

UPRAVNO PRAVO

 

57.

58.

59. Načela ZUP-a

60.

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava radnika

62. Stvarna i mjesna nadležnost, sukob nadležnosti, jedinstveno upravno mjesto

63.Zajednička odluka o upravnoj stvari

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranke u postupku-izjašnjavanje i davanje podataka

66. Pokretanje upravnog postupka

67. Izmjena zahtjeva do donošenja prvostupanjske odluke – spajanje i razdvajanje postupka, obustava postupka

68. Neposredno rješavanje?

69. Ispitni postupak – usmena rasprava

70. Prethodno pitanje

71. Nagodba

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Podnesci

74. Rokovi, povrat u prijašnje stanje

75. Pravna zaštita

76. Zaključak

77. Rješenje - oblik, sadržaj, rok za onošenje

78. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

79. Dostava pismena

80. Žalba - odricanje od žalbe, odustanak od žalbe, odgodni učinak

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog rješenja u povodu žalbe

82. Postupanje i odluke drugostupanjskoj tijela po žalbi

83.

84.Obnova postupka- rješavanje u obnovi

85.

86.

87. Ukidanje zakonitog rješenja

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja - postupak

89.

90. Upravni ugovor i prigovor

90.Raskid upravnog ugovora

91. Zaštita od postupanja javnopravnog tijela

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

93. Izdavanje potvrda

94. Troškovi postupka

95. Cilj zakona o upravnim sporovima, predmet upravnog spora, pojam javnopravnog tijela

96.

97. Nadležnost za rješavanje upravnog spora

98. Stranke u upravnom sporu

99.Poduzimanje radnji u upravnom sporu

100.

101. Vrste tužbenih zahtjeva

102. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

103.

104.

105.

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i sa raspravom

107. Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109. Obustava upravnog spora

110. Ogledni spor

111. Povrat u prijašnje stanje

112.

113. Odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva

114.

115. Dopuštenost žalbe protiv presude upravnog suda – razlozi, nezakonito rješenje, žalba protiv rješenja

116. Sadržaj žalbe, podnošenje, odricanje i povlačenje žalbe

117. Postupanje Visokog upravnog suda po žalbi – razmatranje žalbi i ovlasti

118. Obnova spora-razlozi i postupak, tko

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120. Izvršenje presude

121. Ocjena zakonitosti općih akata

122. Postupanje suda po zahtjevu za zaštitu zakonitosti općeg akta

123. Sudska nagodba

124.Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

125. Donošenje provedbenih propisa

126. Izvlaštenje (stranke, vrste izvlaštenja, što prethodi postupku izvlaštenja)

127. Izvršenje presuda ???

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo ja dopisala u popis sta ste vi stavljali ovdje:

na dva mjesta sam pod dva ista broja pitanja nasla dva razlicita pitanja pa to mi nije bas jasno...

 

RADNO PRAVO (pitanja)

 

1. predmet ZR-a, propisi koji uređuju radne odnose u RH, načelo primjene povoljnijeg prava za radnika

2.

3. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa + sloboda ugovaranja

4. Prava (ili Pojam) radnika i poslodavca, član uprave, radnih odnos članova uprave i prestanak njihovog radnog odnosa

5. Pojam ugovora o radu, zasnivanje, trenutak sklapanja, perfekcija

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu - pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

7. Podjela Ugovora o radu (vrste, što je po ZR-u pravilo, iznimka?)

8. Ugovor o radu na određeno vrijeme (kada se sklapa?, 3 razloga, na koji rok?, ako nema roka u ugovoru?, iznimka kad može dulje trajati od ugovorenog? razlozi, uvjeti, trajanje)

9. Posebne odredbe ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada, i upućivanje radnika u inozemstvo (posebne odredbe ugovora o radu – sezonski, izdvojeno mjesto rada, u inozemstvu (kakvi su to posebni uvjeti za razliku od općih? što je produženo osiguranje i kad počinje? Kad se rad ne može obavljati na izdvojenom mjestu rada? Tko provjerava da li su uvjeti rada štetni? Može li za rad u inozemstvu uvjet biti poznavanje stranog jezika? Što je bitno za plaću kod takvog ugovora?)

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11 Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13.

14 Odmori i dopusti

15. Godišnji odmori, trajanje, naknade, prenošenje

16. Zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja

17. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19. Zakonska zabrana utakmice (zastara?kad poslodavac potražuje

20. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanje

21. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu, vrste šteta, zastara, regresna odgovornost

22. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku

23. Odgovornost/organizacija za provođenje zaštite na radu

24. Unaprijed određeno oslobođenje radnika od naknade štete, smanjenje ili oslobođenje radnika od naknade štete ILI Unaprijed određeni iznos naknade štete

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu (razlika redovitog skrivljenim ponašanjem i izvanrednog)

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlog?osobito teška povreda, u kojem se roku otkazuje?naknada štete?tko je obvezan? što je bitno i tko ga može dati)

28.

29. Sudski raskid ugovora o radu

30. Otpremnina

31.

32. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

33. Zaštita dostojanstva radnika (Kako je ZR riješio pitanje zaštite dost.radnika?opća klauzula, koji posebni zakoni?kako ide postupak?kako radnik ostvaruje zaštitu?što prvo mora učiniti poslodavac?što ako poslodavac ne poduzme mjere?što se događa za vrijeme prekida rada?)

34. Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika (Zakon o suzbijanju diskriminacije, što je izravna, a što neizravna diskriminacija?što je uznemiravanje?općenito, čime treba biti uzrokovano?koji slučajevi se ne smatraju diskriminacijom?nabrojati 2-3 slučaja)

35. Sudska zaštita zbog diskriminacije i uznemiravanja

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37.

38.

39. Sinkdikati i udruge poslodavaca (općeniti pojam?, osnivanje?, prestanak djelovanja?, koji su principi njihova udruživanja po ZR-u?)

40. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak; što znači produžena primjena KU?koji bi bio obveznopravni, a koji normativni dio KU?))

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42. Gospodarsko-socijalno vijeće (sastav, ovlaštenje)

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten (što bi bio štrajk po ZR-u?, tko su ovlaštenici?mirenje?)

44. Postupanje mirenja i arbitraže

45. Posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku, sudska zabrana

46. Isključenje s rada (lock out)

47. Agencija za privremeno zapošljavanje

48. Pravilnik o radu

49. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti (vraćanje primljenog)

50. Tko obavlja poslove u državnim i javnim tjelima

51. Prava i dužnosti državnih službenika

52. Postupak prijema u državnu službu?

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54. Odgovornost za štetu državnih službenika - oslobođenje od odgovornosti od odgovornosti za štetu

55. Državna služba prestaje (???)

56. Boravak i rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

 

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

 

57. Predmet ZOUP-a

58. Stranke u upravnom postupku, postupovna sposobnost i zastupanje

59. Načela ZUP-a ili ZUS-a ???

60. Načelo razmjernosti

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost

63.

64. Službena osoba i izuzeće (obligatorno, fakultativno?nabrojati neke po zakonu, tko odlučuje?)

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, izjašnjavanje, davanje podataka

66. Pokretanje upravnog postupka (kad je po službenoj dužnosti?koji je najčešći? Porezi, kad se smatra pokrenutim na zahtjev stranke, a kad po službenok dužnosti? (trenutak, pokretanje javnom objavom)

67. Izmjena zahtjeva, spajanje i razdvajanje postupka, obustava

68. Neposredno rješavanje? (ispitni postupak je pravilo, neposredno rješavanje je iznimka? Ako bi javnopravno tijelo provelo bilo koji dokaz?)

69.

70. Prethodno pitanje

71. Nagodba

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Prethodno pitanje ILI podnesci

74. rokovi i povrat u prijašnje stanje

75. Pravna zaštita

76.

77. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje (postoji li još neki oblik akta koji donosi javnopravno tijelo? Zaključak, da li se može donijeti usmeno riješenje? Što je s uputom o pravnom lijeku?odgoda izvršenja?rokovi za donošenje rješenja?)

78. Vrste rješenja- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje ILI Rješenja u stvarima manjeg značenja (dopunsko, privremeno..) (rješenje stavri manjeg značaja, djelomično, dopunsko, privremeno rješenje)

79. Dostava pismena (kad treba osobno)

80. Žalba - odricanje od žalbe, odustanak od žalbe, odgodni učinak

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

82. Postupanje i odluke 2 stupanjskoj tijela po žalbi (na temelju kojih činjenica 2° tijelo odlučuje?odluke?kad dolazi do odbijanja žalbe?)

83.

84.

85.

86. Poništavanje nezakonitog rješenja

87. Ukidanje zakonitog rješenja

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja

89.

90. Upravni ugovor i prigovor (tko odlučuje o prigovoru, kad odlučuje upravni sud?)

91. Zaštita od postupanja javnopravnog tijela

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

93. Izdavanje potvrda

94. Troškovi postupka

95. Zakon o upravnim sporovima (???) ili cilj ZUP-a, def.javnopravnog tijela

96.

97.

98. Stranke u upravnom sporu

99.

100.

101. vrste tužbenih zahtjeva, spor o zakonitosti, spor pune jurisdikcije

102. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

103.

104.

105. Prava i obveze stranaka u upravnom sporu (što ako stranka u određenom roku ne dostavi sudu tražena dokazna sredstva? Prema kojim pravilima tada sud može postupati? ZPP koji se odnose na dokazivanje samo)

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i rasprava (4 razloga kod rješavanja upravnog spora bez rasprave?)

107. Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109.

110. Upravni spor

111. Povrat u prijašnje stanje

112. Presuda u upravnom sporu (sastojci, pravomoćnost)

113. Odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva

114.

115. Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, žalba protiv rješenja

116. Sadržaj žalbe i podnošenje, mogućnost odricanje i povlačenje žalbe

117. Postupanje visokom upravnog suda po žalbi, razmatranje žalbi i ovlasti

118. Obnova postupka, rješavanje u obnovljenom postupku, tko? (razlozi, rokovi, postupak, tko odlučuje)

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120.

121.

122. Postupanje suda oi zahtjevu za zaštitu zakonitosti

123. Sudska nagodba (kad se ne može sklopiti?)

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

125. Donošenje provedbenih propisa

126. Izvlaštenje (stranke, kakve vrste imamo, što prethodi postupku izvlaštenja)

127. Izvršenje presuda

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ali Baky, kolegica Majdaaa je već stavila popis popunjenog radnog prava prije koji dan, sada je ostalo još samo 8 pitanja iz uprave popuniti (molim kolege koji slušaju ispite da to i učine):

 

RADNO PRAVO

1. Predmet ZOR-a, izvori, primjena za radnika najpovoljnijeg prava

2. Dužnost poštivanja propisa u vezi s radnim odnosom, ograničenja u primjeni, primjena općih propisa obveznog prava

3. Temeljne obveze i prava iz radnog odnosa + sloboda ugovaranja

4. Prava (ili Pojam) radnika i poslodavca, član uprave, radnih odnos članova uprave i prestanak njihovog radnog odnosa

5. Pojam ugovora o radu, zasnivanje, trenutak sklapanja, perfekcija oblik, ugovorne strane, razgraničenje ugovora o radu od drugih ugovora sličnog sadržaja

6. Obvezni sadržaj ugovora o radu - pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu

7. Podjela Ugovora o radu (vrste)

8. Ugovor o radu na određeno vrijeme - pretpostavke za sklapanje, vrijeme trajanja, uvjeti rada

9. Posebne odredbe ugovora o radu za obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada, i upućivanje radnika u inozemstvo

10. Opći i posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa

11 Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu i zabrana obavljanja određenih poslova

12. Pojam radnog vremena, rad po pozivu, vrijeme pripravnosti

13. Raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad

14 Odmori i dopusti

15. Godišnji odmori, trajanje, naknade, prenošenje

16. Zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja

17. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

18. Plaća (određivanje, jednakost žena i muškaraca, isplata, isprave o plaći, pravo na povećanu plaću, naknada plaće)

19. Zakonska zabrana utakmice

20. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanja

21. Odgovornost radnika za štetu poslodavcu, vrste šteta, zastara, regresna odgovornost

22. Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – naknada štete, (princip), vrste šteta (zatezna kamata)

23. Organiziranje i provedba zaštite na radu, odgovornost za provođenje zaštite na radu, oslobođenje od odgovornosti

24. Unaprijed određeno oslobođenje radnika od naknade štete, smanjenje ili oslobođenje radnika od naknade štete

25. Prestanak ugovora o radu

26. Redoviti otkaz ugovora o radu

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu

28. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

29. Sudski raskid ugovora o radu

30. Otpremnina

31. Neopravdani razlozi za otkaz

32. Sudska zaštita povrede prava iz radnog odnosa

33. Zaštita dostojanstva radnika

34. Diskriminacija radnika i uznemiravanje radnika

35. Sudska zaštita zbog diskriminacije i uznemiravanja – vrste tužbe (potpitanje: udružena tužba)

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

37. Sudjelovanje radnika u odlučivanju - temeljna ovlaštenja radničkog vijeća, , savjetovanje s radničkim vijećem, suodlučivanje radničkog vijeća

38. Radničko vijeće - pravo na izbor, poništenje izbora, nastupanje pred sudom, raspuštanje radničkog vijeća, isključenje člana

39. Sindikati i udruge poslodavaca - – uvjet osnivanja, sudska zaštita članskih prava i prava na udruženje, prestanak djelovanja udruge i sudska zabrana djelovanja

40. Kolektivni ugovor (stranke, oblik, trajanje, prestanak)

41. Zaštita prava iz kolektivnih ugovora, rješavanje kolektivnih radnih sporova

42. Gospodarsko-socijalno vijeće

43. Štrajk – pretpostavke dopuštenosti, ovlaštenici, sporovi u kojima je štrajk dopušten

44. Postupanje mirenja i arbitraže

45. Posljedice organiziranja i sudjelovanja u štrajku, sudska zabrana

46. Isključenje s rada (lockout)

47. Agencija za privremeno zapošljavanje

48. Pravilnik o radu

49. Ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti

50. Državni službenici i namještenici -Tko obavlja poslove u državnim i javnim tijelima

51. Prava i dužnosti državnih službenika

52. Postupak prijema u državnu službu

53. Povrede službene dužnosti – lakše i teže, kazne, službenički sud

54. Arbitraža, mirenje ili Odgovornost za štetu državnih službenika - oslobođenje od odgovornosti od odgovornosti za štetu

55. Prestanak državne službe

56. Boravak i rad stranaca u RH (tko se smatra strancem, radna dozvola, poslovna dozvola)

 

 

UPRAVNO PRAVO (pitanja)

57. Predmet ZOUP-a

58. Stranke u upravnom postupku, postupovna sposobnost i zastupanje

59. Načela ZUP-a

60. Načelo razmjernosti

61. Pravo stranke na pravni lijek i načelo zaštite stečenih prava

62. Stvarna i mjesna nadležnost, sukob nadležnosti, jedinstveno upravno mjesto

63. Zajednička odluka o upravnoj stvari

64. Službena osoba i izuzeće

65. Sudjelovanje stranaka u postupku, izjašnjavanje, davanje podataka

66. Pokretanje upravnog postupka

67. Izmjena zahtjeva do donošenja prvostupanjske odluke, dopuna, odustanak + spajanje i razdvajanje postupka, obustava

68. Neposredno rješavanje

69. Ispitni postupak – usmena rasprava

70. Prethodno pitanje

71. Nagodba

72. Dokazivanje i zapisnik

73. Podnesci

74. Rokovi, povrat u prijašnje stanje

75. Pravna zaštita

76. Zaključak

77. Rješenje- oblik, sadržaj, rokovi za donošenje

78. Rješavanje u stvarima manjeg značenja, djelomično i dopunsko rješenje

79. Dostava pismena (osobna i posebna dostava)

80. Žalba - odricanje od žalbe, odustanak od žalbe, odgodni učinak

81. Postupak i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe

82. Postupanje i odluke 2. stupanjskoj tijela po žalbi

83.

84. Obnova postupka, rješavanje u obnovi

85.

86. Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

87. Ukidanje zakonitog rješenja

88. Izvršnost rješenja I i II stupnja

89.

90. Upravni ugovor i prigovor / Raskid upravnog ugovora

91. Zaštita od postupanja javnopravnog tijela

92. Zaštita od postupanja pružatelja javnih usluga

93. Izdavanje potvrda

94. Troškovi postupka

 

95. Zakon o upravnim sporovima (cilj, stranke, predmet, pojam javnopravnog tijela)

96.

97. Nadležnost za rješavanje upravnog spora

98. Stranke u upravnom sporu

99.Poduzimanje radnji u upravnom sporu

100.

101. Vrste tužbenih zahtjeva, spor o zakonitosti, spor pune jurisdikcije

102. Odbacivanje tužbe u upravnom sporu

103.

104.

105. Prava i obveze stranaka u upravnom sporu

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i rasprava

107. Proširenje, povlačenje i priznanje tužbenog zahtjeva

108. Prekid u upravnom sporu

109. Obustava upravnog spora

110. Ogledni spor

111. Povrat u prijašnje stanje

112. Presuda u upravnom sporu (sastojci, pravomoćnost)

113. Odbijanje i usvajanje tužbenog zahtjeva

114.

115. Dopustivost žalbe protiv presude - razlozi, nezakonito rješenje, žalba protiv rješenja

116. Sadržaj žalbe i podnošenje, odricanje od žalbe i povlačenje žalbe

117. Postupanje visokog upravnog suda po žalbi, razmatranje žalbi i ovlasti

118. Obnova (spora) postupka, rješavanje u obnovljenom postupku, tko?

119. Zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

120. Izvršenje presude

121. Ocjena zakonitosti općih akata

122. Postupanje suda po zahtjevu za zaštitu zakonitosti

123. Sudska nagodba u upravnome sporu

124. Tijela državne uprave i poslovi državne uprave

125. Donošenje provedbenih propisa

126. Izvlaštenje (stranke, kakve vrste imamo, što prethodi postupku izvlaštenja, pravni lijekovi)

127. Izvlaštenje postupak (Izvršenje presuda?)

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Mislim da je najsličnije pojmu "pravne zaštite" kako je navedeno u pitanju br. 75. već navedeno u pitanjima br. 91. i 92. Osim toga, kako su pitanja ipak više-manje složena po redoslijedu pojmova kako idu i u ZUP-u, ni s te strane nema baš puno smisla... Ako itko ima drugačije mišljenje, neka se javi...

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ja mislim da je to pitanje br. 75 krivo napisano, mislim da mora biti nesto drugo jer mi je potpuno nelogično da nitko od nas pojma nema sto je to..uostalom, ne bi bilo prvi put da je nesto krivo napisano, pogotovo kad se uzme u obzir ispitivanje na VUS-u..naime, kandidati jedva čuju što ih se pita, a tek slušači koji su skroz iza..

Link to post
Podijeli na drugim stranicama