Jump to content

Kakva i kolika ograda sa susjedom


BUBO

Preporučene objave

Postoji li neli pravilnik ili zakon o vrsti materijala i visini dozvoljene ograde sa susjedom.

Naime da li i koliko je dozvoljeno totalno zatvaranje ili dio zatvorene sa dijelom recimo žičane ograde koja ne skriva pogled. Da li ja mogu samostalno bez pitanja susjeda postaviti ogradu uz njegovu, dakle isključivo na svojem zemljištu. ;-):-);-):-);-)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zakon o gradnji dopušta gradnju ograda visine 1,20 do 1,80 m od niže razine okolnog tla, za koje nije potrebna građevinska dozvola kao za jednostavne građevine. nadalje govori da je kod gradnje građevina, odnosno izvođenja radova za koje nije potrebna građevinska dozvola investitor i izvođač dužni su pridržavati se svih zakona, propisa i pravila struke koji se odnose na gradnju određene vrste građevine, odnosno radova.

 

Jednostavno rečeno možete graditi zid na svojem zemljištu, ali po zakonu bi morali imati lokacijsku dozvolu, no iskustvo na terenu govori da ljudi zidove oko svoje čestice rade samo s alatom, ovisno o materijalu za gradnju.

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prema propisima i pravilima struke potrebno je za svaki potporni zid ili zid iznad 1,2m visine ishoditi lokacijsku i gradjevnu dozvolu, jer se radi o konstruktivnom zahvatu i rekonstrukciji terena...itd. A obicno o takvim zidovima sve piše u svakoj lokacijskoj dozvoli kako treba okucnica izgledati i kako je urediti...a sve na temelju prostornog plana. :hekla: :badidea: :bebac: :couple:

Zato i svaki susjed treba dati ili pak uskračuje suglasnost (lokacijska d.), koji granici s parcelom na kojoj se namjerava izvesti bilo kakvi zahvat u prostoru... :-?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

E, sto su ga ovi zakomplikovali ... valjda takvi gledaju da dobiju posao u drzavnoj administraciji, pa malkice vjezbaju ...

 

Za ogradu (ne podzid) ne trebaju vam nikakve dozvole, lokacijske dozvole i sl. Ja vam savjetujem da ogradu do 1.8 m gradite, ali se ipak predhodno dogovorite sa susjedom, ako mislite da treba napravite zajedno skicu i odredite zajedno kuda ograda treba da ide, od kakvog ce biti materijala itd. Ako hocete mozete i troskove podijeliti ...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanje je bilo jasno postavljeno, dakle: ograda prema javnom putu definirana je građevinskom dozvolom. Vi želite ogradu prema susjedu. u tom je slučaju to desna strana vaše parcele i na toj ste strani u obvezi izgraditi ogradu. Postupak.morate obavijestiti susjeda o svojoj obvezi kao i o tehničkom rješenjui dogovoriti detalje, molim, uvažite i susjedovo mišljenje. Ako ste postigli suglasnost možete graditi: ako je ograda u sredini međe onda je zajednička, a ako je na vašoj strani onda je vaša,

Ako ne postignete suglasnost o međi morate to riješiti putem izmjere od strane ovlaštenog mjernika.

Ako ni tada niste zadovoljni morate problem riješiti sudskim sporom. Moj je savjet da sve riješite u dogovoru sa susjedom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

stvarno ne komplicirati, ako ograda nije definirana projektom tj. građ dozvolom onda je strana prema cesti definirana planom, desna strana je obaveza, tako da možete natjerati susjeda da napravi vašu lijevu tj. njegovu desnu stranu, a vi na svojoj parceli možete ograditi sve tri strane (ne cestovnu) zidom do visine 1,8 m s time da morate graditi na svojem zemljištu a ne na međi ili susjedovoj strani.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 godina kasnije...

Poštovani!

Naiđoh na ovu već staru temu koja mi je pomogla da rasvijetlim jedan problem koji me pritišće. No, samo mi jedna stvar ovdje nije jasna:

Koja je to DESNA strana parcele? Da li se određuje gledajući sa parcele na cestu ili gledajući s ceste na parcelu? Bio bih veoma zahvalan na odgovoru.

Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kad se većpametuje:

 

pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima, NN 101/2007, određuje da se bez akata kojim se odobrava građenje može gtraditi ograda visine do 1,6 m i potporni zid visine do 0,8 m - čl. 2. točka 11.

 

ograda naravno može biti zajednička, ili od jednog susjeda. naravno o tome ovisi i gdje se postavlja, da li na sredinu međe ili na parcelu samo jednog od njih. nigdje u zakonu nisam pročitala da li to treba biti lijeva ili desna međa, ali iz geodetaske prakse znam da je to često nepisano pravilo u svakom selu drugačije i koje se u tom području poštuje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, pozitivni pravni propisi, zakon o vlasništvu, susjedski odnosi. sve je to lijepo, međutim dal mi netko može pokazati neki propis ili zakon po kojem je susjed DUŽAN napraviti ogradu koja razdvaja parcele.

Još bolje, po kojem će zakonu ili paragrafgu biti sankcioniran ako to ne napravi.

To,je isto kao i silovanje..nigdje u Zakonu ne piše da je silovanje zabranjeno!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

mike06 je napisao:

To,je isto kao i silovanje..nigdje u Zakonu ne piše da je silovanje zabranjeno!!

Silovanje

Članak 188.

(1) Tko drugu osobu uporabom sile ili prijetnje da će izravno napasti na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe prisili na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od tri do deset godina.

(2)...

(3)...

(4)...

(5)...

(6)...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

poštovani mike06

 

Pa da silovanje nije zabranjeno nebi bilo kažnjivo..ono što nije zabranjeno znači da je dozvoljeno. Kad stoji znak zabranjeno parkiranje pa se vi sparkikare bit ćete kažnjeni.

 

A što se tiče zabrane silovanja na to upućuje Ustav kroz zaštitu ljudkih prava itd., a Kazneni zakon uređuje podrobno određene oblike kaznenih djela kojima se krše odrđena prava i propisuje sankcije za kršenje istih.

Dakle, ako nešto nije zabranjeno ne može se prekršiti, samim time ni kazniti.

 

A što se tiče da se nikoga s ničim ne može prisliti da sagradi ogradu kako to znate? Jeste li tužili nekoga pa je sud donio odluku da nije dužan sagraditi ogradu?

 

Jedno je sigurno; tko ne sagradi ogradu a dužan ju je sagraditi, neće dobiti kaznu zatvora! :-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, ono o silovanju je samo kao usporedba, međutim, mene muči situacija:

susjed je svoju ogradu skinuo sad se njegovi psi slobodno šeću miojim drvorištem.

On nje to napravio ne zbog neke potrebe, ili namjere da postavi novu, već da meni napakosti.

Na moje pitan,e zašto je to učinio, odgovorio je da on sa svojom ogradom može raditi što hoće.

 

Kome da ga prijavim, na koji način i u kojoj formi.

Molim odgovorite samo ako ste sigurni u to.

Unaprijed hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

to što njegov pas šeće vašim dvorištem, to nije pitanje ograde niti zakona o vlasništvu, niti zakona ogradnji. mislim da se to uređuje drugim zakonima.

 

u svijetu ima mnogo naselj gdje ne postoje ograde, a granica vlasništva je već odavno matematički definirana koordinatam i nitko ne postavlja pitanje da li će susjed ući pola m u njegovo prilikom košnje trave ili sl., jer se međa može uvijek utvrditi na terenu s maksimalnom točnošću.

 

ako želite svoj mir unutar svoje granice vlasništva, nitko vam ne može osporiti da sami sagradite ogradu kako je već napisano.

 

ako vam smeta susjedov pas, mislim da se to već nešto pisalo- da se prijavljuje nekoj inspekciji ili sl.-bilo je na forumu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

mike06 je napisao:

...susjed je svoju ogradu skinuo sad se njegovi psi slobodno šeću mojim drvorištem....da meni napakosti.

Na moje pitan,e zašto je to učinio, odgovorio je da on sa svojom ogradom može raditi što hoće.

Kome da ga prijavim, na koji način i u kojoj formi.

 

Umjesto prijavljivanja jednostavnije je postaviti vlastitu ogradu. Na kraju to ispadne i jeftinije, i u novcu i živcima...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani !

 

Ministarstvo zaštite okoliša , prostornog uređenja, i graditeljstva je 10.veljače .2009. donijelo :

 

 

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

 

članak 2.

 

Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole može se graditi :

 

 

 

točka 3. istog članka :

 

Ograda visine do 1,6m i potporni zid do 1,o m, mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz

pročelje do najviše toćke ograde odnosnog zida.

 

 

Materijali nisu propisani . Iz iskustva može se utvrditi ,da su materijali razližiti od betonskog ,kamenog ,oblika suhozidine do kombinirano beton-žica , kamen kovano željezo

 

Vi možete graditi tik uz među sa susjedom na Vašoj kč.i tada je to isključivo Vaš zid .

A da ne vidite susjeza možete posaditi raslinje .

 

Pozdrav !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 5 mjeseci kasnije...

Poštovana !

 

Ako je zid na samoj međi , onda je zajednički bez obzira tko ga je gradio , međutim , ako je zid izgrađen na Vašem posjedu i isključivo na Vašoj čestici , tada je to samo Vaš zid i imate pravo na sudsku zaštitu te žalbu na nalaz inspekcije uz prijavu inspektora ministarstvu zaštite okoliša .

Susjeda možete tužiti za smetanje posjeda ,zlouputrebu susjedskih prava ,to je sve pod uvjetom da zid nije sagrađen upravo na međi.Da bi zid bio samo Vaš trebao bi biti odmaknut od međe .

Na međi nitko ne smije dizati pregrade , .

 

Gotovo mi nevjerojatno zvuči da je inspektor rekao da je to OK. to nema nikakve logike kao ni u slučaju da je doktor osuđen za primanje mita , a nitko nije osuđen u konkretnom slučaju za davanje mita .Da li je isti primio ako mu ga nitko nije davao? I žena koja je prijavila davanje mita -njezin je otac odmah u metropoli došao na red za operaciju ,kojga je preskočio taj ? i da li je to moralno ?Da li je preskakanjem osobe koja bi bila na redu ,gore od davanja i primanja mita i predstavlja ugrožavanje tuđih života ?

 

Nelogičnosti u meni izazivaju osječaj gađenja oduvjek .

 

Pozdrav i borite se za svoja prava ,korupcija je i različito tretiranje osoba .

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na podršci, ali tako je. Objašnjenje je da pregrada namontirana na naš zid na našoj čestici (nije na međi), nije "prava" građevina pa ne treba građ. dozvolu. Iako mi nismo niti spominjali građevinsku dozvolu. Ali, njena kćer je inspektorica u nekakvom ministarstvu, pa eto...

A čudili smo se da je inspekcija sve "riješila" u roku mjesec dana!

Sada vraća lopticu i traži da se maknemo iz šahta sa mjernim urama za vodu koji je u njenom dvorištu. Tako je dogovoreno kod gradnje 1962. godine, platili zajednički.

Imamo uplatnice i sve papire.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovana !

 

Vodovod koji je odobravao priključak bio je dužan da sat postavi u ŠAHTU NA JAVNU POVRŠINU .

 

Što ako je tu javnu površinu prisvojio susjed

 

? U svakom slučaju vi sa time nemate ništa .Ako treba preseliti priključak to treba učiniti vodovod o svom trošku , a prije toga susjed će trebati dokazati da nije ogradio javnu površinu.

Mjerni instrument je vlasništvo vodovoda pa susjed bi trebao voditi spor sa vodovodom a ne sa Vama .U slučaju da Vas utuži osporavajte pasivnu legitimaciju i uložite protutužbu za oslobađanje Vašeg zida od raznuh metalnih djelova postavljenih bez suglasnosti , radi uništavanja zida bušenjem i tražite dovođenje u prijašnje stanje .

 

Dizanje ograde jeste zahvat u prostoru za koji treba odobrenje nadležnog organa ,ako prelazi visinu od 1.60 .

 

 

Pozdrav !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ude je napisao:

Vodovod koji je odobravao priključak bio je dužan da sat postavi u ŠAHTU NA JAVNU POVRŠINU .

 

Šaht za vodomjer za niske stambene građevine - obiteljske objekte uvijek se nalazi na građevinskoj parceli, ne na javnoj površini.

 

U vrijeme kad je ta kuća građena (1962.) bio je uobičajeni i od Vodovoda propisan postupak da se dva vodomjera za dva susjedna objekta smjeste u jedan šaht blizu međe te dvije parcele,radi ekonomičnosti. Trošak je u pravilu bio zajednički.

Vodomjer,ventil prije vodomjera i vodovi od ceste do vodomjera vlasništvo su Vodovoda, a ventil iza vodomjera i cijevi do objekta vlasništvo su korisnika priključka.

Stoga bi susjed trebao stvar rješiti prije svega sa Vodovodom.

:kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ovo je predivno! Hvala puno!

 

felixx je napisao:

 

 

Šaht za vodomjer za niske stambene građevine - obiteljske objekte uvijek se nalazi na građevinskoj parceli, ne na javnoj površini.

 

U vrijeme kad je ta kuća građena (1962.) bio je uobičajeni i od Vodovoda propisan postupak da se dva vodomjera za dva susjedna objekta smjeste u jedan šaht blizu međe te dvije parcele,radi ekonomičnosti. Trošak je u pravilu bio zajednički.

Vodomjer,ventil prije vodomjera i vodovi od ceste do vodomjera vlasništvo su Vodovoda, a ventil iza vodomjera i cijevi do objekta vlasništvo su korisnika priključka.

Stoga bi susjed trebao stvar rješiti prije svega sa Vodovodom.

:kavica:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala! I pozdrav!

:palac:

ude je napisao:

Poštovana !

 

Vodovod koji je odobravao priključak bio je dužan da sat postavi u ŠAHTU NA JAVNU POVRŠINU .

 

Što ako je tu javnu površinu prisvojio susjed

 

? U svakom slučaju vi sa time nemate ništa .Ako treba preseliti priključak to treba učiniti vodovod o svom trošku , a prije toga susjed će trebati dokazati da nije ogradio javnu površinu.

Mjerni instrument je vlasništvo vodovoda pa susjed bi trebao voditi spor sa vodovodom a ne sa Vama .U slučaju da Vas utuži osporavajte pasivnu legitimaciju i uložite protutužbu za oslobađanje Vašeg zida od raznuh metalnih djelova postavljenih bez suglasnosti , radi uništavanja zida bušenjem i tražite dovođenje u prijašnje stanje .

 

Dizanje ograde jeste zahvat u prostoru za koji treba odobrenje nadležnog organa ,ako prelazi visinu od 1.60 .

 

 

Pozdrav !

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 8 godina kasnije...
Prije 10 minuta, zlac123 je napisao:

pozz moze jedno pitanje dali susjed smije stavljati bodljikavu zicu pol metra od zemlje a da nije izasao mjernik

Mjernik nema nekakove veze sa bodljikavom žicom ili bilo kakovom drugom, imao bi veze samo sa određivanjem međe.

Prije 11 minuta, zlac123 je napisao:

s tim da je jos dva metra na nase izasao bez da je pitao hvala

Ušao dva metra u vašu česticu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, zlac123 je napisao:

pozz moze jedno pitanje dali susjed smije stavljati bodljikavu zicu pol metra od zemlje a da nije izasao mjernik i s tim da je jos dva metra na nase izasao bez da je pitao hvala

Odlukom o komunalnom redu u skoro svim gradovima/općinama bodljikavu žicu nije dozvoljeno postavljati.

Provjerite sa komunalnim redarom kako je to uređeno kod vas .

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 10 sati , zlac123 je napisao:

tako je dva metra je na nasoj cestici sto napraviti da se maknu da se ne tuzi

Bez sudskog uređenja međe u izvanparničnom postupku, a prema odredbama čl.103 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, teško da ćete nešto postići.

prije 10 sati , zlac123 je napisao:

dali to moze policija rijesiti

Ne, to nije posao policije. 

 

, zlac123 je napisao:

dali susjed smije stavljati bodljikavu zicu pol metra od zemlje

Wrritteer vam je već napisao, to možete provjeriti i online u Odluci o komunalnom redu JLS. No, ako je i propisano postavljanje bodljikave žice (a u dosta JLS je) radi se o mogučnosti postavljanja bodljikave žice kao dopune koja bi bila u sklopu ograde, uglavnom iznad 190 cm, te za takovu ogradu treba projekt. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 5 mjeseci kasnije...

Imam i ja jednu situaciju pa Vas molim pomoć.

Susjed i ja imamo spojenu kuću. Susjed je na svoju kuću naslonio terasu i na našu među i tu nije ništa sporno.

Ono što me zanima sad sam napravio i ja terasu koja se nalazi do njegove i iste je visine, odnosno 95CM od najnižeg dijela zemlje.

Da li smijem i koliki zid napraviti prema njemu?

1,6m? da li iznad te visine mogu staviti staklene blokove?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 godina kasnije...

Molim ako može odgovor na jedno pitanje. Susjed ima kamin sa dimnjakom  na samoj međi, visine cca 3, 5 m. Postoji li kakva pravna mogućnost uklanjanja dimnjaka? Naš objekt je novijeg datuma od toga kamina i propisno je udaljen od susjedne čestice, ali za vrijeme korištenja istoga, od dima se ne da boraviti u objektu. Unaprijed hvala na odgovoru

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, nanushka je napisao:

Susjed ima kamin sa dimnjakom  na samoj međi, visine cca 3, 5 m. Postoji li kakva pravna mogućnost uklanjanja dimnjaka?

Ako je napravljen u skladu spropisima baš i ne. Eventualno bi se moglo raditi o imisijama zbog koji bi se od susjeda moglo zahtjevati otklanjanje uzroka tih imisija (npr. povišenjem samog dimnjaka) prema odredbama čl.110 zakona.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 8 mjeseci kasnije...

Pozdrav svima,

Molim vas savjet oko sljedećeg problema:

Do naše kuće nalazi se livada. Susjed tu livadu koristi za odlaganje klesarskog materijala i parkiranje svojih obrtničkih kamiona. Međa između kuće i livade je na oko 1.5-2 m od kuće. 

Sve skupa nalazi se u gradskom - stambenom području.

Susjed želi izgraditi zid točno na međi, visine 1 metar. On je navodno kupio tu parcelu od prijašnjeg vlasnika.

1. Na online katastru u posjedovnom listu stoji ime prijašnjeg vlasnika.

2 Da li susjed ima pravo izgraditi taj zid točno na međi s obzirom na udaljenost od naše kuće?

3. Moj otac je susjedu već potpisao suglasnost, može li se to poništiti?

 

Unaprijed hvala!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 tjedna kasnije...

Dizem temu, jer pisu razlicite informacije. Stari susjed je postavio betonsku ogradu na visinu 1,2m,takvo stanje smo zatekli. Kuća je prodana, sad je novi susjed izjavio, da ce dici visinu na 1,8m. Posto imam vrt s te strane i ograda ce mi raditi hlad, pitanje je, koliko je dozvoljena visina betonske ograde? Unaprijed hvala na odgovoru. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 mjeseci kasnije...

Ne znam da li se zakon mjenjao zadnjih godina u odnosu kada je otvorena tema

Našao sam ovo iz 2017-te (valjda je to zadnje objavljeno)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_112_2625.html

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:

3. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;

4. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;

Ja bi stavio zaštitnu ogradu protiv buke koju radi obrt od susjeda.
Znači li ovo da panel protiv buke može ići do 2,2 m?

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

 • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

  • No registered users viewing this page.
 • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija