Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  329
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  12

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Rok za izdavanje uporabne dozvole   
  15 dana. Kako se ubiti izdaju uporabna i građevinska, te kako bi trebalo postupati javnopravno tijelo i što se može ako im se baš i ne radi objašnjeno je u već dosta tema a neke od njih su, link1, link2, link3...
 2. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Kućica   
  Mogu, no kao što rekoh on nema veze sa vašim slučajem. Radi se o dijelu poslova iz domene izmjere i katastra te se tim propisima kaže da nije obvezno ucrtavanje u katastar građevina do 10 m2, niti je potrebno izrađivati geodetski elaborat. Na to se Zakon o gradnji naslanja u smislu da za takove građevine (koje se ne ucrtavaju u katastar) nije potrebna uporabna dozvola.
   No, ako glavnim projektom i građ. dozvolom (u vašem slučaju Rješenjem o uvjetima građenja) takova građevina nije predviđena, radi se o privremenoj građevini iz navedenog čl.133 trenutno važećeg Zakona o gradnji gdje se jasno kaže da bi prije ishodovanja uporabne dozvole trebala biti uklonjena. Tako će je vidjeti i službenik koji izađe na teren u postupku izdavanja uporabne dozvole.
  Eventualno se takova građevina može graditi poslije bez građevinske dozvole, samo uz odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izvedenog iz Zakona o gradnji kao pomoćna građevina na čestici postojeće zgrade i za potrebe te zgrade, može imati jednu etažu i biti do 50 m2, u skladu sa glavnim projektom za tu pomoćnu građevinu. 
 3. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Spremište za alat na poljoprivrednom zemljištu   
  Ostajem pri ovome, ukoliko to dozvoljava prostorni plan, za gradnju izvan granica građevinskod područja potrebno će biti ispuniti određene uvjete, što će te utvrditi u razgovoru sa projektantom. 
  MOguće je samo umanjiti doprinose za komunalni i vodni doprinos nakon izdavanja građevinske dozvole. Ali ovdje je riječ o maloj kubikaži pa vidite koliko bi Vas to koštalo i da li se isplati. 
 4. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Gradnja kuće i udaljenost od dalekovoda   
  Ovlašteni inženjeri koji projektiraju takve stvari već su dobro upoznati sa ovakvim slučajevima. Temeljem idejnog projekta (opis i grafički prikaz građevine) ili sl. projektant mora zatražiti sukladno zakonu putem upravnog tijela graditeljstva ishođenje posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta. Između ostalih javnopravnih tijela i Hep će u zakonom danom roku (e konferencija) morati se očitovati svojim posebnim uvjetima u kojima će između ostalog biti navedena i udaljenost Vaše građevine. 
 5. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Komunalni doprinos legalizacija   
  Prema Zakonu o općem upravnom postupku žalba ima odgodni učinak ako zakonom nije drugačije određeno. Nadalje, prvostupanjsko rješenje postaje izvršno istekom roka za žalbu ako žalba nije izjavljena, dostavom rješenja stranci ako žalba nije dopuštena, dostavom rješenja stranci ako žalba nema odgodni učinak, dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija, danom odricanja stranke od prava na žalbu te dostavom stranci rješenja o obustavi postupka u povodu žalbe.
  Prema navedenomu a u svezi sa vašim upitom rješenje bi postalo izvršno danom isteka roka za žalbu ako žalba nije izjavljena.
 6. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Gradnja kuće i udaljenost od dalekovoda   
  Postoji Pravilnik koji je dosta kompliciran za točno određivanje udaljenosti jer zahtjev razne parametre za to, gdje bi vam se točno objasnilo gdje, kako i što se može smjestiti u posebnim uvjetima koje izdaje HOPS i ODS prije ishodovanja građevinske dozvole, kao što je već napisano iznad. Ono što bi ste mogli saznati prije toga sadrže odredbe za provođenje prostornih planova koje na osnovu iznad spomenutog pravilnika određuju općenitu udaljenost tj. zaštitni pojas u kojem nije dozvoljena gradnja (ili je pod nekim uvjetima) koje su u svim PP slične i određuju od zavisnosti o kojem se postojećem dalekovodu radi:
  DV 10 kV 15 m
  DV 35 kV 30m
  DV 110 kV 40 m
  DV 220 kV 50 m
  ...
 7. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Ruby_Danderfluff u Sanacija krova   
  Čini mi se da odredbe Zakona o vlasništvu koje se tiču susjedskog prava ne reguliraju ovo pitanje, jer se ne radi o sporu oko međe, ne radi se o prijelazu na tuđe radi postavljanja skele, ne radi se o zajedničkoj ogradi. Po mom mišljenju, ovo bi trebalo odraditi po pravilima struke, kako susjedu ne bi nastala šteta.
 8. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Općina uzurpirala moj posjed!   
  Za kvalitetan savjet je potrebno navesti točne činjenice pri čemu se može dati općeniti odgovor koji odgovara pitanju kao što je i dala Ruby, no kad se uđe dublje u problematiku onda ovo,
   baš i nije točno. Naime, nekakov kanal je postojao te je isti vidljiv i na digitalnoj snimci iz 2015 (priložena slika), čak odokativno i u večem obimu od prokopanog trenutno, što bi povlačilo činjenicu da je isti ucrtan u kanalsku mrežu Općine. Kada se uzme u obzir da je dio obveza JLS održavanje kanalske i prometne mreže dolazimo do pitanja jesu li baš uzurpirali vaš posjed.

  Nažalost kanalska mreža nije dostupna online, no jesu odluke o javnim natječajima Općine za održavanje kanalske mreže iz čega proizlazi da ni kod vas nisu baš došli slučajno .
 9. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Dovršetak gradnje obiteljske kuće   
  Nije. U nadležnosti je komunalog redarstva.
   
  Kako ispuštate neke bitne riječi u svemu napisanome, možda vam ovako bude jasnije. Dakle, važenje pravomoćne građ. dozvole možete, ukoliko ne pristupite građenju u roku tri godine produžiti, jednom za još tri godine. Nadalje, pravomoćnu građ.dozvolu možete Izmjeniti i/ili dopuniti, pa prema tome izmjeniti i/ili nadopuniti je možete samo u tome roku važenja (3+3) i sama izmjena i/ili dopuna ne utjeće na rok važenja kao što ne utjeće ni na rok dovršetka.
  Kao što je objašnjeno iznad, ne možete je izmjeniti i/ili dopuniti ako joj istekne važenje.
  Pa da ovo ostavimo po strani jer nema smisla, postupak je ovakav. Samom prijavom radova komunalno redarstvo ima saznanje o pravomoćnosti akta prema kojem vi imate rok za dovršetak te nakon kojeg oni mogu postupati. Ako pokrenu postupak nakon isteka roka prvo će vam izdati rješenje u kojem vas obvezuju na dovršetak u određenom roku, pa ako to ne ispoštujete slijede novčane kazne prema Naputku u kojme je za vas zanimljiv dio koji se odnosi na fizičke osobe pod RB 3.
  Hoće li redarstvo nakon isteka roka postupati prema vama, ovisi samo o organiziranosti kom.redarstva i sredini u kojoj se nalazite a kada zatražite izdavanje Uporabne znaćilo bi da je građevina dovršena, pa sve i da su upravni odjel koji ju izdaje i kom.redarstvo povezani bilo bi "prošla baka s kolačima", ako me razumijete.      
 10. Sviđa mi se
  mutavi je dobio reakciju od Spitfire u Uporabna dozvola   
  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 11. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Gradnja školskih igralušta   
  U prostornom planu grada. Prema čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole a u skladu sa glavnim projektom može se graditi: "Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;"
 12. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Uporabna dozvola   
  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 13. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Uporabna dozvola   
  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 14. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Gradnja školskih igralušta   
  U prostornom planu grada. Prema čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole a u skladu sa glavnim projektom može se graditi: "Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;"
 15. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Ruby_Danderfluff u Oporuka   
  Temeljem čl. 32. st. 1. ZN-a, ja mislim da ne bi udovoljavala, jer se za osobu koja ne zna pisati i ne može potpisati oporuka može sastaviti samo kao javna oporuka.
 16. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Ruby_Danderfluff u Uporabna dozvola   
  Po meni, po općim propisima o naknadi štete vjerojatno možete, no uz neizvjestan ishod.
 17. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Proširenje kuće bez vlasništva   
  Čak i da na neki način uspijete ishoditi građevinsku, kasnije nakon izdavanja dozvole, nebi mogli provesti parcelaciju u zemlišnim knjigama zbog ne sređenog ZK stanja i onda Vam sve to zajedno nema smisla. 
 18. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Proširenje kuće bez vlasništva   
  Gledajući dokaze pravnog interesa iz čl.109 Zakona o gradnji koju su navedeni za izdavanje građ. dozvole a prema čemu iz opisanoga otac nema niti jedan navedeni, teško.  
 19. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Legalizacija/Komunalni doprinos/ Plan Infrastrukture grada   
  Naravno, takva je procedura propisana zakonom, nakon pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju na zahtjev upravnog tijela, jedinice lokalne samouprave/gradovi obračunavaju komunalni doprinos
 20. Hvala
 21. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Legalizacija/Komunalni doprinos/ Plan Infrastrukture grada   
  Nema se tu šta puno pomoći. Imate nelegalno dograđene m3 x 40kn za 2. zonu.
   
  , pomalo ne razumljivo. Zašto ste onda išli na legalizaciju? 
  , aha
 22. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Upis u zemljišne knjige i etažiranje   
  Izraditi geodetski elaborat kojim će upisati nekretninu u zemljišne knjige i katastar. Tako će Vam u vlasničkom listu stajati pozitivna zabilježba da je za xy građevinu priloženo pravomoćno rješenje o izvedenom stanju. Osim navedenog rješenja nije ništa više potrebno. 
  Na cijelu 
 23. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice   
  Sa napustom jer
  ponavljam, tlocrtna površina nadstrešnice je pokrivena površina projicirana na teren.
 24. Sviđa mi se
  mutavi je dobio reakciju od Spitfire u Etaziranje i raspodjela stanova   
  Glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom te kasnije uporabnom, bi trebalo predvidjeti da je zgrada izgrađena sukladno planu posebnih dijelova nekretnine, odnosno da ti dijelovi/stanovi predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu. Nakon ishođenja takve uporabne dozvole iz koje su razvidni posebni dijelovi, bilo bi potrebno sklopiti "međuvlasnički ugovor" te bi se sva četvorica upisali kao vlasnici posebnog dijela nekretnine. 
 25. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice   
  Od oboda nosive konstrukcije. U ovom slučaju od od zida zgrade do stupa na koji se oslanja. 
×
×
 • Napravi novi...