Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  22496
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  227

Aktivnosti reputacije

 1. Haha
  G-man je dobio reakciju od santolina u Problemi sa sinom   
  Dame, ajmo malo smiriti tenzije, jer prepucavanja ne koriste nikome.
   
  Nemojte me tjerati na zaključavanje teme.
 2. Haha
  G-man je dobio reakciju od KomanData u Darovni ugovor   
  Imajući u vidu da se radi o darovanju bračnom drugu - oslobođeni ste plaćanja poreza (i poreza na darovanje i posebnog poreza na motorna vozila). Prijava porezne obveze PU je ipak nužna.
 3. Haha
  G-man je dobio reakciju od hasko u Opomena pred utuženje   
  Uopće nije sporno da se prijevara može počiniti i neizravnom namjerom (iako ovo više u teoriji, negoli u praksi), već se radi o tome da se prijetnje kaznenim prijavama koriste u svrhu zastrašivanja i naplate potraživanja. DORH je "alergičan" na ovakve prijave, gdje ih se iskorištava kao utjerivača duga, i one se "po špranci" odbacuju. Postoje jasni mehanizmi građanskog prava, putem kojih se može doći do svog potraživanja.
   
  Uostalom, po toj logici, svi ovi blokirani građani (cca 350.000) mogu istog momenta biti kazneno prijavljeni za prijevaru.
 4. Haha
  G-man je reagirao na crni33 u Institut samopomoci iskljucuje sudsku zastitu?   
  Ako su vrt i dvorište ograđeni onda su navedeni ostvarili biće kd narušavanje nepovredivosti doma iz čl 141 st 1 kz, što se tiće razbijanja vrata i ulaska tu ih također možete prijaviti za narušavanje nepovredivosti doma i oštećenje tuđe stvari, ako su upucene prijetnje na život, tijelo, uništenje društvenog položaja ili materijalnog opstanka, a vi shvačate te prijetnje ozbiljnim(premda se ozbiljnost prijetnje prosuđuje objektivno), ili ako vas zastrašuju ili na drugi način izazivaju tjeskobu može biti riječ o kd nametljivog ponašanja jel koliko mogu zakljuciti radi se duljem vremenu. Sve ovisi o okolnostima, vlasnicka tužba je bespotrebna, dovoljna je samo posjedovna. U parnici za smetanje posjeda se ne raspravlja o pravu na posjed, poštenju posjeda i sl. Vec samo o zadnjem posjedovnom stanju i njegovom činu smetanja, sud tijekom cijelog postupka može po službenoj dužnosti i bez saslušanja protivne strane donijeti privremene mjere koje se donose u ovršnom postupku ako postoji opasnost od nasilja, ili nenadoknadive štete, svakako predložite sudu donošenje privremene mjere, nakon okončanja postupka i pravomocnosti rješenja o smetanju posjeda, to rješenje ima snagu ovršne isprave te ukoliko se ponovi smetanje koje se bitno ne razlikuje od prošlog, zatražite ovrhu. Iako vam savjetujem da ako ikako možete se razumno dogovoriti i rasčistiti stvari na civiliziran način, kako se ne bi vukli po sudovima jer će to svaki dan sve više eskalirati. Još jednom sretno!
 5. Haha
  G-man je dobio reakciju od Slaven Kolar u Pomoć!!! Lažna prijava krađe automobila!   
  Premjestio sam vam temu u pripadajući podforum.
   
  Inače, korisnik "Crni33" sve vam je lijepo objasnio, tako i postupite.
 6. Haha
  G-man je dobio reakciju od Komsija u Poništenje dosmrtnog ugovora   
  Da, ciljao sam u smjeru da ukoliko je baka imala skrbnika, procedura se bitno mijenja. A pogotovo ako bi skrbnik bila spomenuta sestra, jer onda imamo sukob interesa. Ali nažalost ništa od toga. Ostaje pobijanje, ako nije protekao rok. Ili eventualna ništetnost.
 7. Haha
  G-man je reagirao na Matrix u Pokrenuti ovrhu na imovinu nakon presude   
  OPCINSKOM SUDU U ______________
  Ovršna pravna stvar.
  Trazitelj izvrsenja:xxxxxx xxxxx iz (adresa)Zastupan po punomoćniku(xxxx)
  Ovršenik:matrix76(adresa)
  PRIJEDLOG ZA OVRHU(na nekretnini radi naplate novčane tražbine)
  (1)Pravomoćnom i ovrsnom presudom Opcinskog suda u _______ br. P-______ od _____ godine,naloženo je ovršeniku da trazitelju ovrhe isplati iznos od _________ KN zajedno s kamatama na taj iznos po stopi od _______% godišnje koje teku od ________ pa do naplate, te da mu nadoknadi trošak parničnog postupka u iznosu od ________ KN.
  Dokaz: priložena presuda u originalu sa potvrdom pravomoćnosti i ovrsnosti.
  (2)Ovrsenik nije u roku za dobrovoljno ispunjenje ispunio svoju obavezu.
  (3)Ovrsenik je vlasnik nekretnine upisane u zk.ul. br._______,na kč. br. _______KO _______u naravi ____________, površine _____m².
  Dokaz: zemljišnoknjižni izvadak u originalu.
  Radi navedenog trazitelj ovrhe predlaže da sud radi namirenja tražbine te radi namirenja troškova izvrsenja donese slijedeće :.RJEŠENJE O OVRSI
  Na temelju pravomoćne i ovrsne presude Opcinskog suda u _________ .br. P-______ od_______ godine, radi naplate novčane tražbine trazitelja ovrhe u iznosu od _________ KN zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi od _____% godišnje koje teku od ________ godine pa do naplate, te radi namirenja troškova parničnog postupka u iznosu od __________ KN sa zakonskim zateznim kamatama po stopi od_______% godišnje tekućim od dana______ kao dana donošenja presude pa do isplate, te troškova ovrsnog postupka u iznosu od ________ KN sa zakonskim zateznim kamatama od _______ do isplate.o d r e đ u j e s e o v r h a; na nekretnini u vlasništvu ovrsenika upisanoju u zk.ul. br._______,na kč. br. _______KO _______ u naravi____________, površine _____m², zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u ________ u zk.ul.br., KO _________, utvrđenjem vrijednosti navedene nekretnine, njezinom prodajom i namirenjem trazitelja ovrhe iz novčanog iznosa dobivenog prodajom.
  Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u __________ nalaže se upis zabilježbe ovrhe .
  Trazitelj ovrhe zahtijeva naknadu troškova:-za sudske pristojbe na prijedlog i rješenje u iznosu od __________KN,kao dokaz prilaže se potvrda o plaćanju sudske pristojbe.
  POTPIS:
 8. Haha
  G-man je dobio reakciju od insenity u Uvijet   
  Opoziv uvjetne osude predviđen je isključivo vezano uz, ili činjenje novih kaznenih djela ili kršenje posebnih obveza koje su eventualno izrečene u sklopu uvjetne osude (tzv. dvostruki uvjet), u tzv. roku kušnje. Dakle, Kazneni zakon nigdje ne spominje počinjenje prekršaja tijekom roka kušnje kao mogući razlog opoziva uvjetne osude. Kod uvjetnog otpusta recimo spominje i prekršaj, ali kako to nije vaš slučaj, nema primjene.
   
  Ali, kao što vam je Rubens već savjetovao - manite se takvog ponašanja, jer ćete steći "reputaciju" osobe sklone kršenju zakona i u eventualnim budućim nedjelima (bilo kaznenim djelima bilo prekršajima), sustav više neće imati milosti ni razumijevanja za vas.
 9. Haha
  G-man je dobio reakciju od 2608karlo u objedinjenje po novom ili starom zakonu grr   
  "Čiste" stvari idu odmah, "nečiste" se znaju zavući, tako je to otkada se postalo "robom" statistike.
   
  Svakako javite ishod, moguće pomognete nekome u istoj ili sličnoj situaciji.
 10. Haha
  G-man je dobio reakciju od kantica u prijevara preko njuškala   
  Mobitel vratite, moći ćete potraživati povrat plaćenog za isti i naknadu štete prema okrivljeniku (hoćete li se naplatiti, drugo je pitanje).
   
  Tužba prema mobilnim operaterima nema smisla, iako njihovo ponašanje jeste u krajnju ruku, veoma ležerno kad se sklapaju ugovori, a kad te iste ugovore treba naplatiti, onda su poput 300 Spartanaca u Termopilskom klancu.
 11. Haha
  G-man je dobio reakciju od ettach u tužba   
  Navedene odredbe isključuju protupravnost vašeg postupanja. One su, doduše, iznimno rijetke. Odredba čl. 147. st. 5. KZ-a je vrlo rijetka, i odnosila bi se na slučaj da netko vrijeđa primjerice vaše dijete koje ima određene poteškoće u razvoju (tjelesne i mentalne), a vi mu uzvratite vrijeđanjem njega samog, jer je njegovo vrijeđanje vaše dijete dovelo do toga da se uznemirilo ili nešto slično, ap je vaše vrijeđanje učinjeno u cilju da se dijete smiri.
   
  S druge strane, odredba čl. 148. 3. KZ-a, odnosi se na iznošenje ili pronošenje činjenične tvrdnje koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, a koja je zapravo istinita ili je postojao ozbiljan razlog zbog kojeg ste povjerovali u nju (primjerice mediji su krivo objavili vijest, a vi se na nju pozvali). Ali nije dozvoljeno iznošenje takve tvrdnje ukoliko ona nije iznesena u javnom interesu ili drugom opravdanom interesu, već isključivo iz razloga da naškodite časti i ugledu druge osobe.
   
  Kod uvrede vi možete podnijeti i protutužbu ukoliko je i tužiteljica vas uvrijedila (neovisno o roku), a i kod sramoćenja možete i vi podnijeti tužbu, ali ona mora biti u roku od 3 mjeseca od kada je sramoćenje učinjeno.
   
  Vaša SMS poruka neosporan je dokaz i za nju ćete najvjerojatnije odgovarati, a hoćete li zakoplicirati situaciju s vašom eventualnom (protu)tužbom i uvući i tužteljicu u cijelu priču ostavljam vama. Ali za to vam je nužan odvjetnik kaznenjak, jer sama to nećete uspjeti (bez uvrede).
   
  Ovo sve je teoretski govoreći, jer uopće nemam pojma što ste to točno napisala u SMS-u.
 12. Haha
  G-man je dobio reakciju od londonn u Ostavinska rasprava   
  Produljenog kaznenog djela ovdje nema (a i pitanje je ima li uopće kaznenog djela), budući isto pretpostavlja više radnji, a u ovom slučaju radi se o samo jednoj radnji, čiji učinci istina traju, ali kazneno-pravno predstavljaju samo jednu radnju. Također je nastupila zastara kaznenog progona, i to relativna zastara budući je djelo počinjeno za vrijeme važenja ranijeg KZ-a, koji je razlikovao relativnu i apsolutnu zastaru.
   
  Subjektivan rok jeste dvojben, iako ukoliko je gospođa bila u inozemstvu ili joj je zatajena smrt majke, onda moguće i nije dvojben.
 13. Haha
  G-man je reagirao na droit u Ovrha i poziv na zastaru   
  Nije btino da li je dug plaćen prije primitak rješenja o ovrsi. Bitno je da li je plaćen prije pokretanja ovršnog postupka kao postupka prisilne naplate, a taj se pokreće podnošenjem prijedloga za ovrhu. Dakle, u ovom slučaju je plaćanje izvršeno nakon pokretanja postupka ovrhe te će stoga ovršenik (sada tuženik) biti dužan platiti troškove ovrhe i parničnog postupka. Ako se održi pripremno ročište taj trošak će se dodatno i bespotrebno povećati.
   
  Dakle, moj savjet je da pokušate dogovoriti s hldingom da vam traošak smanje i da se ne održi pripremno ročište.
   
  Nije točno da se pripremno ročište mora održati. Ono je zakazano ali tužitelj može povući tužbu i sud će u tom slučaju odgoditi pripremno ročište. Tužitelj Zg hodling bi mogao pristati na povlačenje tužbe ukoliko se postigne dogovor u pogledu troškova. NA pripiremnom ročištu zapravo i nemate o čemu raspravljati (zastare nema a to je bio jedini prigovor) osim troškova. Odluku suda možete predvijdeti a sud će zasigurno uzeti u obzir činjenicu da plaćanje nije izvršeno na vrijeme i da je stoga Zg holding imao pravo pokretati ovrhu.. Time izazvane troškove će zasigurno snositi ovršenik.
   
  Dakle, dvije su solucije . 1) Pristati na plaćanje određenih troškova Zg holdingu, ili 2) otići na pripremno ročište, rasprvaljati o tim istim troškovima (i zastari što je unaprijed određeno na "fail") i riskirati da troškovi budu dvostruko veći.
   
  "nužni" troškovi o mkojima bovi govori su oni koji su nužno potrebni za vođeenje parnice u smisli čl.155/1 ZPP, ali pojam "nužni" ovdje je zapravo suvišan, jer sud i inače stranci priznaje samo nužne tj. neophodne troškove, ali i tada uvijek ovisno o uspjehu u sporu. A neuspjeh je prilično siguran.
   
  Angažiranje odvjetnika je također dvostruki rizik. Ukoliko izgubirte iamte ćete za platiti i taj trošak dakle, i trošak svog odvejtnika i suprotnog, jer svog ćete morati platiti u svakom slučaju.
   
  Ali evo poslušajte veterana Bovu pa angažirajte odvjetniak, odite na pripremno ročište pa nas sve skupa izvijestite koliko vas je to koštalo, naravno kad stvar postane pravomoćna.
   
  Bok
 14. Haha
  G-man je reagirao na dragos u tužba protiv poslodavca-da li se isplati?molim savjet   
  Da, na žalost mi živimo na nekom divljem Planetu.začahureni u samom sebi. uvijeksmo optimistični i nadamo se da će (ipak) sve sretno završiti po nas i da se ovakve stvari događaju nekome drugom.
  Na ovu situaciju (poznavajući naše tržište (na žalost)) se trebalo voditi znatno prije i prejudicirati ovaj možebitni ( i očekujući) događaj. Po našim mjerilima, a kao je i G-men napisao:
  mislim da je ovo još jedan od "slučajeva" naše "kapitalizacije",kojoj smo, na žalost, svi kumovali dopuštajući i nadajući se da se to nama neće dogoditi. Stoga, prilikom novog zaposlenja voditi računa da se Vaš brat, Vi ili bilo tko od nas, koji ovo pišemo ili čitamo, zaštiti prije nego dođe doproblema, ili kako bi se izrazio, trebamo preventivno djelovati, "jer vrč kada se razbije ne može više biti pun."
 15. Tužan
  G-man je reagirao na Perpetum mobile u Rad stomatologa na crno   
  Poštovani moderatore da li Vi od svog zubara dobijate racun nakon izvrsene usluge? Da li imate pravo na reklamaciju kad Vam ispadne plomba nakon 2 dana? Da li ste zamijetili rad ortodonta koji ugl.primaju pored regularnih i pacijente na crno, ne izdaju im racune i sl.
  A sad me slobodno i prekrizite i editirao moderator
  p.s. ko je ikad vidio racun od odvjetnika ali je vidio za pola sata "savjeta" po 500 kn i to opet na crno od renomiranih i uglednih odvjetnika....
 16. Haha
  G-man je dobio reakciju od sasa_M u savjet kod prigovora   
  Ako je prošlo 3 godine od pravomoćnosti te odluke, vi ste rehabilitirani i smatrate se neosuđivanim. Ako nije - niste.
   
  Nemojte se brinuti sa semantikom, to je stvar izbora.
 17. Haha
  G-man je dobio reakciju od joekifla u Rad za opće dobro   
  Pustite ovu drugu osobu, vi ste bitni, vama se sudilo i osudilo vas se.
   
  Ovakav scenarij koji opisujete ovdje mogao bi se percipirati kao manipulacija (slijedom čega bi osoba koja bi bila spremna dati iskaz, mogla odgovarati za davanje lažnog iskaza), jer vam se u kaznenom postupku dala mogućnost da se izjasnite tko je vozio, a vi ste šutjeli. Također i spomenuta osoba mogla je pristupiti sudu i neovisno od vas i reći da je ona vozila. Ove ostale svjedoke sud očito nije smatrao relevantnim, stoga njihove iskaze nije ni vrednovao ozbiljnim.
   
  Slijedom navedenog, mislim da nemate osnove za tražiti obnovu kaznenog postupka.
   
   
  Očito se tu radi o zabrani vožnje izrečene sigurnosnom mjerom, jer da se radi o zaštitnoj mjeri iz PZ-a, primjenom blažeg (novog) KZ-a, bio bi oslobođen. Ovako je osuda ima pokriće u čl. 311. st. 2. http://www.zakon.hr/z/98/Kazneni-zakon.
 18. Haha
  G-man je dobio reakciju od Hammerless u Služnost puta   
  Stara škola. On bi se vjerojatno išao parničiti i za "pol brazde". Teško je s takvim ljudima na zelenu granu doći, to i sam dobro znam.
 19. Haha
  G-man je dobio reakciju od rumpelstinski u Čl. 79. st. 3. ZOR-a   
  Kako i sam stavak kaže, ukoliko bi po rasporedu na taj dan bili dužni raditi, a uzeli ste godišnji - računa se.
   
  Ukoliko taj dan ne biste radili - ne računa se.
   
  Raspored radnog vremena vam je poznat, pa sukladno tome imate i odgovor.
 20. Haha
  G-man je reagirao na Helel u dali upisati oca u rodni list ili ne??   
  Prošlo je par godina od prvog posta, ali za slučaj da se netko drugi bude pitao isto...
   
  Iz perspektive djeteta koje otac jest priznao, preporučam da ne navodite oca.
   
  Svakako treba djetetu reći identitet oca i omogućiti mu da ga upozna ako želi, ali ako dijete nema kontakt sa ocem, njegovo priznavanje može biti samo neugodnost.
   
  Na primjer, kad sam radila putovnicu kao maloljetna osoba, u MUP-u su od nas tražili da odobrenje potpišu oba roditelja.
  Srećom moj otac ne živi daleko, ali u slučajevima kad niste niti sigurni gdje živi, ulaženje u trag ocu da bi se zadovoljila birokracija može biti jako teško.
   
  Mene osobno sa tadašnjih 17 godina to je jako povrijedilo. Nisam shvaćala zašto država daje pravo osobi koja me u tih 17 godina nikad nije niti posjetila. Smatrala sam da je to užasno nepošteno. I danas to mislim.
   
  Nažalost i sa gotovo 30 godina i dalje se borim sa time.
  Naime, u trenutku kad me otac priznao, meni su u matičnom promijenili prezime (iako to nije zatraženo) pa su mi ponovo nakon par godina mijenjali prezime u majčino.
  Danas mi u MUP-ovoj bazi stoji očevo prezime kao "rođeno prezime", iako se nikad nisam tako zvala.
   
  Dakle na svakom obrascu koji ispunjavam ja lažem (iznosim netočne informacije) jer ne želim pisati prezime koje nikad nije bilo moje.
   
  Vjerujte mi, ako otac ne vodi nikakvu brigu o djetetu, za dijete je bolje da mu ova papirologija ne komplicira život.
   
  Što se tiče toga da je dijete na neki način obilježeno jer mu piše ime oca "nepoznato"... ma obilježeni smo i ovako i onako.
 21. Haha
  G-man je dobio reakciju od Oeept u Prijevara kod iznajmljivanja stana   
  Nije baš školska prijevara, ali prijevara jeste. Hoćete li se pomiriti s tim ili ne - vaša je odluka. Ili progutajte knedlu ili idite u postupak koji će potrajati vrlo vjerojatno nekoliko godina, pa se zapitajte imate li prije svega živaca za to.
   
   
  Apsolutno sve detalje dogovoriti i staviti na papir. Usmene dogovore izbjegavati kao vrag tamjana.
 22. Haha
  G-man je dobio reakciju od maver1ck u Ne želim priključak na javni vodovod.   
  Obveza priključivanja regulirana je Odlukom jedinice lokalne samouprave (Grad odnosno Općina), a na temelju obveze propisane čl. 34. http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu.
   
  Pročitajte si spomenuti članak i vidite koje su mogućnosti da na vašoj strani obveze priključenju nema (st. 4. i 5. citiranog članka).
   
  Ako ste dužni priključiti se, a to ne učinite, temeljem čl. 40. st. 4. istog zakona propisana je prekršajna kazna u iznosu od 5.000,00-10.000,00 kuna.
 23. Haha
  G-man je dobio reakciju od _sasa_ u porez na nekretninu   
  Bojim se da neće ići, zbog čl. 11 d http://www.zakon.hr/z/69/Zakon-o-porezu-na-promet-nekretnina.
   
  Što se tiče vrijednosti, ne znam koja je lokacija (no nije ni bitno, da me krivo ne shvatite) i kako se točno kreću cijene na tržištu za istovrsnu ili sličnu nekretninu, ali i sami ste svjesni da je iznos od 60.000,00 eura za, cit. "stambenu površinu kuće od 224m2, garaže od 100m2, te zemljišta od 1600m2", ispod relane cijene u bilo kojem dijelu RH, stoga nije isključeno da će PU posegnuti za svojim "famoznim" tablicama, a one su ponekad smiješne.
 24. Haha
  G-man je reagirao na fakincina u prijevara na građ.radovima   
  Advokat preoporučuje tužbu jer je tako upsio naplatiti 750 kuna a kaznenu prijavu ste mogli sastaviti sami i predati DORH-u.
 25. Haha
  G-man je dobio reakciju od bobo3 u Nametljivo ponašanje   
  Glede ovih poziva suprugu, vama i vašim obiteljima - jednostavno je ignorirajte, ne javljajte se ili na telefonu postavkama blokirajte te njene pozive. Ne bi bilo loše nabaviti psa čuvara (ako imate kuću tj. dvorište) ili barem "lažnu" kameru, za slučaj njenih "posjeta".
   
  Što se tiče kaznenih djela - suprug može bivšu komotno prijaviti za kazneno djelo nametljivog ponašanja iz čl. 140. KZ-a, jer navedeno djelo se ne progoni po privatnoj tužbi (ne znam tko vam je to rekao), već povodom prijedloga ovlaštene osobe, tj. vašeg supruga, ali pritom je ovlašteni tužitelj DORH. Bitno je za znati da se taj prijedlog mora podnijeti u roku od tri mjeseca od saznanja za kazneno djelo i počinitelja, pa pripazite na taj vremenski okvir.
   
  Drugo - ovaj upad u stan, komotno možete i vi i suprug prijaviti gospodičnu i njenu "družbu Pere Kvržice", za kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora iz čl. 141. KZ-a. Navedeno djelo se također progoni po prijedlogu ovlaštene osobe, pa opet pripazite na rok od tri mjeseca da bude ispoštovan.
   
  Treće - glede ozljeda koje ste zadobili, očito se radilo o lakšim tjelesnim ozljedama, a što bi značilo da se isto djelo progoni po privatnoj tužbi (opet rok od tri mjeseca), osim u slučaju da su vaš suprug i dotična gospodična bili u izvanbračnoj zajednici (čl. 118. st. 2. KZ-a), u kojem slučaju se kazneno djelo tjelesne ozljede progoni po službenoj dužnosti, dakle DORH je ovlašteni tužitelj, pri čemu je rok za progon zapravo zastarni rok odnosno 10 godina.
   
  I četvrto - ove uvrede, sramoćenja i klevete također se progone po privatnoj tužbi, pa procijenite hoćete li ući u taj postupak ili ne.
   
  Ukoliko vas policija očito ne "doživljava" previše, moj savjet vam je da odete kod nadležnog Općinskog državnog odvjetništva i tamo direktno prijavite ova prva dva djela (moguće i treće ako je ispunjen uvjet ranije izvanbračne veze), jasno uz uvjet da nije proteklo više od 3 mjeseca od počinjenja.
   
  A za ova djela koja idu po privatnoj tužbi, sami si procijenite želite li ući u to ili ne. Jer postupak će potrajati, a kazna bude "smiješna".
×
×
 • Napravi novi...