Jump to content

Radno i socijalno pravo

Prava iz radnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

 1. Ne polaganje Državnog ispita

  • 0 odgovora
  • 76 otvaranja
 2. Ugovor o djelu,prava

  • 2 odgovora
  • 174 otvaranja
 3. neisplačene plaće

  • 0 odgovora
  • 102 otvaranja
 4. Rad na crno

  • 4 odgovora
  • 2396 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 249 otvaranja
 5. Odricanje prava na plaću

  • 2 odgovora
  • 137 otvaranja
 6. HZZO-povrat sredstava iz dopunskog

  • 2 odgovora
  • 228 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 195 otvaranja
 7. Rad na crno i još par stvari

  • 1 odgovor
  • 97 otvaranja
 8. Porezna kartica troje djece

  • 1 odgovor
  • 114 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 90 otvaranja
 9. Neplaćeni dopust

  • 4 odgovora
  • 145 otvaranja
 10. zaštitne naočale

  • 2 odgovora
  • 104 otvaranja
 11. Plaća u ugovoru i ugovorena plaća

  • 2 odgovora
  • 209 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 121 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 204 otvaranja
 12. bolovanje inaknada

  • 2 odgovora
  • 136 otvaranja
 13. Biro

  • 2 odgovora
  • 126 otvaranja
 14. porezna olakšica

  • 7 odgovora
  • 159 otvaranja
 15. AUTORSKI UGOVOR ILI UGOVOR O DJELU

  • 2 odgovora
  • 62 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 143 otvaranja
  • 20 odgovora
  • 545 otvaranja
 16. Neplaćeni dopust

  • 4 odgovora
  • 106 otvaranja
 17. Otkaz ugovora o radu

  • 2 odgovora
  • 144 otvaranja
 18. Otkazni rok-tumačenje zakona

  • 1 odgovor
  • 83 otvaranja
 19. radni sati vozač

  • 2 odgovora
  • 184 otvaranja
 20. Isplata dnevnice

  • 2 odgovora
  • 92 otvaranja
 21. Sporwzumni raskid

  • 1 odgovor
  • 112 otvaranja
 22. Stari godišnji.

  • 2 odgovora
  • 124 otvaranja
 23. Invalidska mirovina i zaostaci

  • 0 odgovora
  • 62 otvaranja
 24. Izvanredni otkaz u otkaznom roku

  • 4 odgovora
  • 112 otvaranja
 25. Sindikat zastara

  • 0 odgovora
  • 74 otvaranja
 26. Plačeni dopust

  • 1 odgovor
  • 117 otvaranja
 27. MIROVINA

  • 2 odgovora
  • 192 otvaranja
  • 17 odgovora
  • 542 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 84 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 138 otvaranja
 28. Aneks ugovora o radu-trajanje

  • 2 odgovora
  • 75 otvaranja
  • 16 odgovora
  • 198 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 87 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 111 otvaranja
 29. Datum odlaska u mirovinu

  • 18 odgovora
  • 1079 otvaranja
  • 10 odgovora
  • 336 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 174 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 76 otvaranja
 30. razlog otkaza

  • 2 odgovora
  • 143 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 151 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 126 otvaranja
 31. RAD UZ PORODILJNI

  • 14 odgovora
  • 10073 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 247 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 214 otvaranja
 32. Odgovor na prijavu na natječaj

  • 3 odgovora
  • 162 otvaranja
 33. Rješenje o visini place

  • 2 odgovora
  • 123 otvaranja
 34. Poslodavac odbija dati Ugovor o radu

  • 1 odgovor
  • 96 otvaranja
 35. Jubilarne nagrade i potpore...

  • 0 odgovora
  • 98 otvaranja
 36. Osobno uvetovani otkaz ugovora o radu

  • 1 odgovor
  • 74 otvaranja
 37. Novčana naknada

  • 2 odgovora
  • 90 otvaranja
 38. naknada za nezaposlene

  • 2 odgovora
  • 93 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 189 otvaranja
 39. Preraspodjela radnog vremena

  • 2 odgovora
  • 130 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 58 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 71 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 189 otvaranja
 40. Rad dvokratno

  • 2 odgovora
  • 164 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 139 otvaranja
 41. Tuzba poslodavcu

  • 1 odgovor
  • 116 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 190 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 84 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 91 otvaranja
 42. Prekovremeni sati

  • 1 odgovor
  • 96 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 167 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 69 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 160 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 92 otvaranja
 43. Prava obrtnika

  • 1 odgovor
  • 74 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 206 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 883 otvaranja
 44. Pitanje mirovina

  • 44 odgovora
  • 1905 otvaranja
 45. Dopust za njegu djeteta

  • 14 odgovora
  • 342 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 131 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 135 otvaranja
 46. Raskid ugovora u probnom radu

  • 1 odgovor
  • 60 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 98 otvaranja
 47. Zabrana natjecanja

  • 3 odgovora
  • 155 otvaranja
 48. Neisplaćeni prekovremeni

  • 2 odgovora
  • 103 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 94 otvaranja
 49. Ozljeda na radu

  • 4 odgovora
  • 222 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 116 otvaranja
 50. Putni nalog hzzo

  • 1 odgovor
  • 128 otvaranja
 51. Obračun radnih sati

  • 1 odgovor
  • 82 otvaranja
 52. GDPR

  • 3 odgovora
  • 203 otvaranja
 53. Prijava

  • 1 odgovor
  • 75 otvaranja
 54. Neosnovan otkaz

  • 3 odgovora
  • 223 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 104 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 101 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 122 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 340 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 172 otvaranja
 55. Rješenja s hzzo-a

  • 6 odgovora
  • 279 otvaranja


×