Jump to content

Radno i socijalno pravo

Prava iz radnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 8 odgovora
  • 230 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 238 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 99 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 133 otvaranja
 1. Radni staž

  • 1 odgovor
  • 63 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 119 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 149 otvaranja
 2. mirovina

  • 5 odgovora
  • 201 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 87 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 127 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 136 otvaranja
 3. Raskid ugovora o radu

  • 1 odgovor
  • 87 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 139 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 204 otvaranja
 4. Ozljeda na radu

  • 1 odgovor
  • 139 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 77 otvaranja
 5. Radno pravo

  • 6 odgovora
  • 229 otvaranja
 6. radni staž

  • 1 odgovor
  • 136 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 81 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 84 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 127 otvaranja
 7. Otkazni rok

  • 3 odgovora
  • 106 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 155 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 199 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 201 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 289 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 320 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 273 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 142 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 273 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 57 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 155 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 100 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 130 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 119 otvaranja
 8. naknada za tjelesno oštećenje

  • 6 odgovora
  • 9751 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 335 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 136 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 103 otvaranja
 9. Godisnji

  • 1 odgovor
  • 112 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 90 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 117 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
 10. hzzo kontrola bolovanja

  • 17 odgovora
  • 867 otvaranja
 11. Rad preko agencije

  • 1 odgovor
  • 88 otvaranja
 12. godišnji odmori

  • 1 odgovor
  • 100 otvaranja
 13. izvanredni otkaz

  • 1 odgovor
  • 140 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 89 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 110 otvaranja
 14. TESKA OZLJEDA NA RADU!

  • 0 odgovora
  • 140 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 229 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 113 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 124 otvaranja
 15. zdravstveno osiguranje

  • 3 odgovora
  • 108 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 122 otvaranja
 16. Neisplata doprinosa

  • 6 odgovora
  • 146 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 2532 otvaranja
 17. godišnji odmor

  • 3 odgovora
  • 104 otvaranja
 18. prekovremeni rad

  • 3 odgovora
  • 132 otvaranja
 19. Ozljeda na radu

  • 1 odgovor
  • 76 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 97 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 66 otvaranja
 20. Prekovremeni sati

  • 1 odgovor
  • 124 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 133 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 177 otvaranja
 21. Slobodan dan

  • 3 odgovora
  • 179 otvaranja
 22. potpis ugovora

  • 2 odgovora
  • 97 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 327 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 153 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 134 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 146 otvaranja
 23. Godišnji odmor

  • 24 odgovora
  • 3220 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 140 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 278 otvaranja
 24. nedolazak na rad

  • 1 odgovor
  • 156 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 219 otvaranja
 25. godišnji

  • 1 odgovor
  • 78 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 147 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 191 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 141 otvaranja
 26. ozljeda na radu

  • 1 odgovor
  • 109 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 203 otvaranja
 27. Nepuno radno vrijeme

  • 1 odgovor
  • 89 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 243 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 307 otvaranja
 28. Pravoslavni uskrs

  • 7 odgovora
  • 430 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 106 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 210 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 166 otvaranja
 29. Članovi uže obitelji

  • 1 odgovor
  • 141 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 144 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 184 otvaranja
 30. Godišnji odmor

  • 1 odgovor
  • 178 otvaranja
 31. Tjelesno ostećenje

  • 0 odgovora
  • 121 otvaranja
 32. Raskid ugovora

  • 2 odgovora
  • 242 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 492 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 309 otvaranja
 33. jednokratna naknada

  • 2 odgovora
  • 165 otvaranja
 34. Prekovremene subote

  • 1 odgovor
  • 118 otvaranja
 35. Dječji doplatak

  • 2 odgovora
  • 228 otvaranja


×