Jump to content

Radno i socijalno pravo

Prava iz radnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 0 odgovora
  • 14595 otvaranja
 1. Radnicko pravo

  • 3 odgovora
  • 11 otvaranja
 2. Porodiljni dopust

  • 1 odgovor
  • 50 otvaranja
 3. Utaja poreza i dr.

  • 2 odgovora
  • 35 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 39 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 105 otvaranja
 4. Reorganizacija firme i novi ugovor

  • 10 odgovora
  • 85 otvaranja
 5. Zaposlenje preko obrta

  • 1 odgovor
  • 29 otvaranja
 6. Ogorčena

  • 4 odgovora
  • 147 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 45 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 150 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 84 otvaranja
 7. Socijalna pomoć

  • 4 odgovora
  • 83 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
 8. izračun mirovine

  • 3 odgovora
  • 141 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 60 otvaranja
 9. Raspored rada

  • 0 odgovora
  • 53 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 311 otvaranja
 10. Uzastopni ugovor

  • 1 odgovor
  • 47 otvaranja
 11. Službeni put u inozemstvo na više dana

  • 1 odgovor
  • 52 otvaranja
 12. otkaz i odjava

  • 4 odgovora
  • 135 otvaranja
 13. posao na deset dana

  • 8 odgovora
  • 208 otvaranja
  • 11 odgovora
  • 183 otvaranja
  • 11 odgovora
  • 391 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 65 otvaranja
 14. Ugovor bez pocetka

  • 5 odgovora
  • 111 otvaranja
 15. Isplata dnevnica

  • 1 odgovor
  • 45 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 115 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 78 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 55 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 56 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 134 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 117 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 159 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 61 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 100 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 89 otvaranja
 16. Tjelesno ostecenje

  • 0 odgovora
  • 66 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 90 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 96 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 83 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 256 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 114 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 118 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 158 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 111 otvaranja
 17. Stavka u ugovoru

  • 1 odgovor
  • 115 otvaranja
 18. tjelesno oštećenje

  • 1 odgovor
  • 84 otvaranja
 19. Naknada za bolovanje nakon 90 dana

  • 5 odgovora
  • 248 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 140 otvaranja
 20. Pravo na godišnji odmor

  • 7 odgovora
  • 222 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 127 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 185 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 101 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 122 otvaranja
 21. Naknada za prijevoz 2

  • 1 odgovor
  • 57 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 125 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 111 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 127 otvaranja
 22. Zdr.pregled i sl.

  • 5 odgovora
  • 130 otvaranja
 23. Božićnica pitanje

  • 1 odgovor
  • 94 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 140 otvaranja
 24. Ponuda novog ugovora

  • 3 odgovora
  • 156 otvaranja
 25. Pravo na božićnicu

  • 3 odgovora
  • 81 otvaranja
 26. Bolovanje na praznik

  • 3 odgovora
  • 110 otvaranja
 27. Otkaz

  • 8 odgovora
  • 210 otvaranja
 28. Biro

  • 3 odgovora
  • 98 otvaranja
 29. Izračun mirovine

  • 12 odgovora
  • 340 otvaranja
 30. Da li je to rad na crno

  • 1 odgovor
  • 86 otvaranja
 31. Godišnji pred mirovinu

  • 3 odgovora
  • 105 otvaranja
 32. Otvaranje rodiljnog dopusta

  • 2 odgovora
  • 138 otvaranja
 33. Testiranje

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
 34. Značenje presude

  • 3 odgovora
  • 156 otvaranja
 35. ugovor o radu

  • 1 odgovor
  • 85 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 124 otvaranja
 36. Problemi s plaćom

  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 80 otvaranja
 37. Radno pravo

  • 3 odgovora
  • 127 otvaranja
 38. Povrat poreza

  • 2 odgovora
  • 102 otvaranja
 39. Fond sati

  • 0 odgovora
  • 71 otvaranja
 40. Upravno vijeće

  • 0 odgovora
  • 47 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 63 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 84 otvaranja
 41. DODATNI RAD

  • 1 odgovor
  • 56 otvaranja
 42. Naknada na komplikacijama

  • 0 odgovora
  • 116 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 78 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 94 otvaranja
 43. Porezna olakšica pastorak

  • 3 odgovora
  • 95 otvaranja
 44. 100% bolovanje

  • 1 odgovor
  • 113 otvaranja
 45. smanjenje place bez objasnjenja

  • 2 odgovora
  • 107 otvaranja
 46. Dodatni posao

  • 1 odgovor
  • 132 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 77 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 108 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 142 otvaranja
 47. Pripravnistvo

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
 48. potvrda o nesposbnosti za rad

  • 4 odgovora
  • 197 otvaranja
 49. Slanje na rad u inozemstvo

  • 6 odgovora
  • 213 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 53 otvaranja
 50. Fond sati i minimalna plaća

  • 1 odgovor
  • 76 otvaranja


×