Jump to content

Radno i socijalno pravo

Prava iz radnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

 1. molim za pomoć

  • 6 odgovora
  • 189 otvaranja
 2. Naknada za odvojen život

  • 1 odgovor
  • 185 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 346 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 122 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 89 otvaranja
 3. Odluka o godisnjem

  • 6 odgovora
  • 177 otvaranja
 4. dodatni posao

  • 2 odgovora
  • 97 otvaranja
 5. INVALIDNINA I ZAPOSLENOST

  • 1 odgovor
  • 136 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 142 otvaranja
 6. Isplata godišnjeg odmora

  • 7 odgovora
  • 223 otvaranja
 7. Ugovor o djelu

  • 10 odgovora
  • 501 otvaranja
 8. Isplata place

  • 1 odgovor
  • 124 otvaranja
 9. Godišnji nakon bolovanja

  • 3 odgovora
  • 229 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 202 otvaranja
 10. mirovina_novi zakon

  • 2 odgovora
  • 181 otvaranja
 11. Pitanje

  • 1 odgovor
  • 101 otvaranja
 12. Mirovina i rad

  • 3 odgovora
  • 162 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 146 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 110 otvaranja
 13. pravo na stanku

  • 4 odgovora
  • 153 otvaranja
 14. Pravo na godišnji odmor

  • 2 odgovora
  • 85 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 141 otvaranja
 15. Otkazni rok i bolovanje?

  • 11 odgovora
  • 6636 otvaranja
 16. Agencija za zapošljavanje i GDPR

  • 2 odgovora
  • 181 otvaranja
 17. Vacanje sanitarne

  • 5 odgovora
  • 153 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 205 otvaranja
 18. Bruto placa

  • 25 odgovora
  • 522 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 153 otvaranja
 19. Porodiljne naknade

  • 3 odgovora
  • 146 otvaranja
 20. Naknada za vrijeme porodiljnog

  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
 21. Potpisivanje Aneks ugovora

  • 3 odgovora
  • 209 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 120 otvaranja
 22. Noćni rad-broj sati

  • 4 odgovora
  • 182 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 298 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 351 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 171 otvaranja
  • 10 odgovora
  • 358 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 156 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 158 otvaranja
 23. Premještaj na poslu

  • 4 odgovora
  • 103 otvaranja
 24. Otkaz i isplata place

  • 7 odgovora
  • 252 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 91 otvaranja
 25. tehnološki višak u školi

  • 0 odgovora
  • 69 otvaranja
 26. Nesreća na radnom mjestu

  • 4 odgovora
  • 198 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 97 otvaranja
 27. Visina naknade za komplikacije

  • 3 odgovora
  • 130 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 191 otvaranja
 28. Pravo na naknadu sa burze

  • 2 odgovora
  • 124 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 303 otvaranja
 29. Tužbe i zahtjev

  • 2 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 207 otvaranja
 30. Napredovanje u državnoj službi

  • 3 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 558 otvaranja
 31. otpremnina-ugovor na određeno

  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
 32. Rad uz mirovinu

  • 5 odgovora
  • 194 otvaranja
 33. Neisplaćena otpremnina

  • 3 odgovora
  • 118 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 204 otvaranja
 34. Pravo na isplatu regresa?

  • 2 odgovora
  • 104 otvaranja
 35. invalidska mirovina,bolovanje

  • 2 odgovora
  • 156 otvaranja
 36. Prava radnika

  • 2 odgovora
  • 138 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 135 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 188 otvaranja
 37. Otkaz i otpremnina

  • 4 odgovora
  • 295 otvaranja
 38. Isplata zaostataka mirovine

  • 4 odgovora
  • 408 otvaranja
 39. Prava praktikanta

  • 1 odgovor
  • 110 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 174 otvaranja
 40. Otkazni rok

  • 1 odgovor
  • 131 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 174 otvaranja
 41. poslovno uvjetovani otkaz

  • 6 odgovora
  • 266 otvaranja
 42. Nejasna netto plaća

  • 5 odgovora
  • 147 otvaranja
 43. regres na porodiljnom

  • 6 odgovora
  • 14251 otvaranja
 44. Neisplaćena plaća

  • 3 odgovora
  • 314 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 171 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 113 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 82 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 96 otvaranja
 45. Otkaz ugovora na određeno

  • 4 odgovora
  • 139 otvaranja
 46. Bruto i neto plaća

  • 6 odgovora
  • 319 otvaranja
 47. Skraceno radno vrijeme

  • 1 odgovor
  • 94 otvaranja
 48. Neplaćeni dopust i rad

  • 1 odgovor
  • 91 otvaranja
 49. Izračun godišnje odmora

  • 1 odgovor
  • 140 otvaranja
 50. Godisnji odmor

  • 3 odgovora
  • 127 otvaranja
 51. Otkaz - Penali

  • 3 odgovora
  • 327 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 136 otvaranja
 52. Pravo naGO uz ugovor na odredeno

  • 1 odgovor
  • 193 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 191 otvaranja
 53. Otkaz, odjava i otkazni rok

  • 5 odgovora
  • 269 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 590 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 273 otvaranja
 54. Naknade i invalidnine

  • 3 odgovora
  • 431 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 170 otvaranja
 55. Trajanje otkaznog roka

  • 2 odgovora
  • 228 otvaranja
 56. Porodiljna naknada

  • 1 odgovor
  • 133 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 220 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 147 otvaranja
 57. Oduzimanje dana od godisnjeg

  • 4 odgovora
  • 239 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 327 otvaranja
 58. Otkaz

  • 2 odgovora
  • 151 otvaranja
 59. Otkaz

  • 5 odgovora
  • 305 otvaranja


×